Ogrody społeczne i Ogrody społeczne parcelowe – konsultacje projektu regulaminu dotyczącego ich zakładania.

Plakat dotyczący konsultacji ws. ogrodów społecznychPrezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowymi i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Regulaminu zakładania Ogrodów Społecznych i Ogrodów Społecznych Parcelowych w Krakowie.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji jest doprecyzowanie i dostosowanie regulacji dot. zakładania i  funkcjonowania ogrodów społecznych i ogrodów społecznych parcelowych, tak aby w jak najpełniejszym stopniu odpowiadały na realne potrzeby mieszkańców Krakowa, które zostaną odzwierciedlone w Uchwale Rady Miasta Krakowa.

 

Konsultacje  zostaną przeprowadzone przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

 

Termin konsultacji: od 15 marca do 16 kwietnia 2021r.

 

W ramach konsultacji odbędą się:

 1. Dwa spotkania online z mieszkańcami Krakowa:
 • 23 marca 2021 roku godz. 17.00 – 19.00 – platforma Google Meet
 • 7 kwietnia 2021 roku godz. 17.00 – 19.00 – platforma Google Meet

E-mail z informacją o chęci udziału w spotkaniu online, należy przesłać na adres: biuro@zzm.krakow.pl . Na adres e-mail z którego wysłane zostanie zgłoszenie zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji oraz na dzień przed wydarzeniem link do spotkania.

 

2.Dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu 12 20 10 260 w dniach:

 • 18 marca 2021 r. w godzinach 12.00-18.00
 • 24 marca 2021 r. w godzinach 10.00-14.00
 • 9 kwietnia 2021 r. w godzinach 13.00 – 17.00

 

 1. Ponadto, przez cały okres trwania konsultacji możliwe będzie zadawanie pytań w formie elektronicznej na adres: biuro@zzm.krakow.pl

 

 1. W czasie trwania konsultacji, wszyscy mieszkańcy i organizacje pozarządowe mogą wypełnić także ankietę elektroniczną.

 

 

Link do ankiety, konsultowany projekt Regulaminu oraz dodatkowe materiały merytoryczne w okresie trwania konsultacji społecznych dostępne są:

 • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu, www.obywatelski.krakow.pl
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/,
 • na stronie internetowej: www.ngo.krakow.pl,
 • w wersji papierowej w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, przy ulicy Reymonta 20, 30-059 Kraków (I piętro, pok.36).
0 replies on “Ogrody społeczne i Ogrody społeczne parcelowe – konsultacje projektu regulaminu dotyczącego ich zakładania.”