ZAGOSPODAROWANIE FORTU NR 31 ŚW.BENEDYKT

Fort i nazwa konsultacji

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych na temat zagospodarowania Fortu nr 31 „św. Benedykt” położonego przy ulicy Stawarza 29 w Krakowie.

Konsultacje mają na celu uzyskanie informacji na temat pomysłów oraz oczekiwań mieszkańców dotyczących zagospodarowania przestrzeni Fortu nr 31 „św. Benedykt”.

Konsultacje prowadzone są przez Zarząd Budynków Komunalnych we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Czas trwania konsultacji: od 27 września do 22 października 2021 roku.

W  ramach konsultacji zaplanowano:

 • badanie ankietowe, realizowane w formie ankiety on-line w okresie od 27 września
  do 12 października 2021 r.: – ankietę w wersji papierowej można wypełnić także
  w siedzibach:
 • Rady Dzielnicy XIII-Podgórze – Rynek Podgórski 1
 • Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13
 • Programu Aktywności Lokalnej „Stare Podgórze/Zabłocie”, ul. Dąbrówki 7/3-4
 • spacer badawczy po terenie Fortu nr 31 „św. Benedykt” w dniu 2 października 2021 r. o godzinie 11:00
 • spotkanie informacyjne w dniu 7 października 2021 r. w godzinach 17.00.-19.00.
  Miejsce: Muzeum Podgórza, ulica Limanowskiego 51
 • warsztaty planowania partycypacyjnego w dniu 19 października 2021 r.
  w godzinach 17.00-19.00. Miejsce: – Muzeum Podgórza, ulica Limanowskiego 5

Link do ankiety elektronicznej znajduje się na stronie www.obywatelski.krakow.pl

0 replies on “ZAGOSPODAROWANIE FORTU NR 31 ŚW.BENEDYKT”