Rada i Zarząd Dzielnicy II Grzegórzki

Przewodnicząca Zarządu (całokształt spraw Rady i Zarządu, redaktor naczelny gazetki dzielnicowej, organizacja pracy Rady i Zarządu, reprezentowanie Rady na zewnątrz, kontakty z mediami, planowanie, nadzór finansowy i merytoryczny nad środkami przeznaczonymi na funkcjonowanie biura dzielnicy) w celu umówienia się na dyżur proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny z biurem Rady i Zarządu Dzielnicy II nr tel. 12 431 25 0 lub przesłanie wiadomości e-mail: ciemiega.malgorzata2@gmail.com oraz rada@dzielnica2.krakow.pl.

Wiceprzewodniczący (sprawy z zakresu działalności Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisji Edukacji oraz Budżetu Obywatelskiego) w celu umówienia się na dyżur proszę o kontakt tel. pod nr 606 709 083 lub mailem: mczytajlo@poczta.fm. Spotkania w ramach dyżuru możliwe są w każdy dzień tygodnia, po wcześniejszym ustaleniu terminu (zależnie od potrzeb). Miejsce: MDK, ul. Lotnicza 1, siedziba Rady Dzielnicy II, al. Daszyńskiego 22 lub w terenie (zależnie od potrzeb).

Członek Zarządu (sprawy Komisji Zdrowia,  Spraw Społecznych i Sportu oraz Komisji Kultury i Ochrony Zabytków) w celu umówienia się na termin dyżuru proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 602 317 460 lub e-mail: beata.dzieszynska@gmail.com.

Członek Zarządu (sprawy Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska) w celu umówienia się na termin oraz miejsce spotkania proszę o kontakt pod nr tel.: 668-895-396 lub adresem mailowym: lukasz_pietryka@wp.pl

Członek Zarządu (sprawy Komisji Infrastruktury i Transportu) w celu umówienia się na dyżur proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 605 292 225 lub e-mail: pawel.stachowiec@gmail.com