Czy wiesz, że od 2013 r. Twoje śmieci nie będą już Twoje?

W Krakowie szykują się spore zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które mają na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów, na wzór tych, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej.

Zapraszamy do obejrzenia ulotki o nowym systemie odbioru odpadów w Krakowie.

Dzięki wprowadzonym zmianom spełnione zostaną wymogi prawa unijnego, większa ilość odpadów zostanie poddana odzyskowi, a miasto będzie czystsze – zniknie pokusa nielegalnego pozbywania się odpadów i tworzenia „dzikich wysypisk śmieci”.

0 replies on “Czy wiesz, że od 2013 r. Twoje śmieci nie będą już Twoje?”