Zarząd Dzielnicy

Monika Firlej – Przewodnicząca Rady Dzielnicy II Przewodnicząca Rady Dzielnicy II
Karol Kwiatek – Zastępca Przewodniczącego
Zastępca Przewodniczącego
Teresa Cichoń
Członek Zarządu
Marta Pogan
Członek Zarządu
Michał Skoczeń
Członek Zarządu
Maciej Hankus
Biogram archiwalny

W dniu 1 stycznia 2021 r., po ciężkiej walce z chorobą odszedł od nas Maciej Hankus, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy II Grzegórzki. Serdeczne wyrazy współczucia dla bliskich.Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Urodziłem się w Krakowie, od paru pokoleń jestem rodowitym mieszkańcem Królewskiego Miasta Krakowa. Tutaj uczęszczałem do przedszkola, SP nr 7, następnie do Technikum Gastronomicznego i Technikum Ekonomicznego. Ukończyłem Uniwersytet Jagielloński – Wydział Prawa i Administracji. Od 5 lat jestem mieszkańcem Dzielnicy II, okręgu wyborczego nr 8.
Interesują mnie sprawy mieszkańców, a w szczególności mojej okolicy. Chciałbym skupić się na poprawie bezpieczeństwa, wyglądzie i stanie chodników, jak i na poprawie oświetlenia.
Chcę wyrazić podziękowania wszystkim Wyborcom, którzy głosowali za moją kandydaturą. Pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa, jestem członkiem Komisji Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Komisji Sportu, Komisji Infrastruktury Komunalnej, Mienia, Handlu i Usług oraz Komisji Ochrony Środowiska.
W wolnych chwilach czynnie uprawiam sport: piłkę nożną, tenis, narty. Jestem członkiem klubu sportowego, pasjonuje mnie motoryzacja, podróże i gotowanie.