Granice

Geografia:

Dzielnica II położona jest w środku miasta, sąsiaduje od północy z Dzielnicą III, od wschodu z Dzielnicą XIV, od południa z Dzielnicą XIII, od zachodu z Dzielnicą I.

Mapa dzielnic Krakowa

Granice Dzielnicy

z DZIELNICĄ XIII graniczy na odcinku
– od ujścia rzeki Białuchy do rzeki Wisły w kierunku zachodnim środkiem rzeki Wisły do przecięcia z linią kolejową Kraków – Tarnów,

z DZIELNICĄ I graniczy na odcinku
– od skrzyżowania linii kolejowej Kraków – Tarnów z rzeką Wisłą na północ zachodnią stroną linii kolejowej Kraków – Tarnów do skrzyżowania z ul. Lubicz, dalej w kierunku wschodnim północną stroną ul. Lubicz do skrzyżowania z ul. Bosacką, następnie w kierunku północnym wschodnią stroną ul. Bosackiej do skrzyżowania z ul. Lubomirskiego, dalej na wschód południową stroną ul. Lubomirskiego do skrzyżowania z ul. Rakowicką i dalej na północ zachodnią stroną ul. Rakowickiej do przecięcia z kolejową obwodnicą towarową,

z DZIELNICĄ III graniczy na odcinku
– od skrzyżowania kolejowej obwodnicy towarowej z ul. Rakowicką w kierunku południowo – wschodnim, wschodnią stroną kolejowej obwodnicy towarowej do przecięcia z ul. Mogilską i dalej na północny – wschód, północną stroną Al. Jana Pawła II do przedłużenia zachodniej granicy działki nr 30/5 na której stoi budynek nr 115 – w tym miejscu przecina Al. Jana Pawła II do zachodniego narożnika działki nr 30/5, dalej na południe zachodnią granicą działki nr 30/5 do obiektu Policji (działka nr 31/1), dalej na wschód wzdłuż ogrodzenia obiektu Policji do styku z działką 30/4, dalej na południowy-wschód granicą pomiędzy działką nr 31/1 (obiekt Policji), a działkami nr 30/4 i 29/2.
W punkcie styku granic pomiędzy działkami nr 31/1, 29/2 i 29 zmienia kierunek na północny i biegnie południowo-wschodnią granicą działki nr 29/2 do ul. Szenwalda, dalej południową stroną ul. Szenwalda do przedłużenia granic działek 23, 24, 27 i 28 w kierunku północnym i dalej w kierunku południowo-wschodnim granicą działek nr: 23, 24, 27 i 28, do południowego narożnika działki nr 28,

z DZIELNICĄ XIV graniczy na odcinku
– od południowego narożnika działki nr 28 w kierunku południowo – wschodnim granicą zachodnią Parku Lotników Polskich (granica pomiędzy obrębami Nr 16 i 52) do Al. Pokoju, następnie w kierunku zachodnim północną stroną Al. Pokoju do skrzyżowania z rzeką Białuchą, dalej na południe wschodnią stroną rzeki Białuchy do jej ujścia do rzeki Wisły.

Dzielnica II – ulice w porządku alfabetycznym:

Aleja płk. Beliny-Prażmowskiego, aleja Daszyńskiego, aleja Pokoju (bez numerów 58, 71, 78, 80, 81, 84, 87, 89, 90), aleja Powstania Warszawskiego, Ariańska, Bajeczna, ks. bp. Bandurskiego, gen. Bema, ks. Blachnickiego, Blich, Bobrowskiego, Bolesława Chrobrego, Bosacka (numery nieparzyste 5-11), Botaniczna, Bratkowa, Brodowicza, Bujwida, gen. Chłopickiego, Chodkiewicza, Cieplińskiego, Cystersów, Dąbska, Domki, Droga nad Białuchą, Dukatów, gen. Dwernickiego, Eisenberga, Fabryczna, Farmaceutów, Garczyńskiego, Gęsia, Grochowska, Grunwaldzka, Grzegórzecka, ks. Gurgacza, Halicka (numery 21 i 22),  Idzikowskiego, Jachowicza, Jaworskiego, Kasprowicza, Kąt, Kielecka, Kołłataja, Kopernika (numery nieparzyste 13-31 i parzyste 22-50), Kordylewskiego, Kosynierów, Kotlarska, Kryniczna, Kurkowa, Lesista, Lotnicza, Lubicz (numery nieparzyste 13-29 i parzyste 16-48), Lubomirskiego, Łukasiewicza, Masarska, Metalowców, Miedziana, Miodowa (numery 53, 55, 55a), Misiołka, Mogilska (bez nieparzystych 101-121k, 127f i parzystych od 104), Moniuszki, Mosiężnicza, Na Szaniec, Na Wiankach, Nadbrzeżna, Narzymskiego, Nizinna, Norwida, F. Nullo, Ofiar Dąbia, Olszańska, Olszyny, Ordona, Orląt Lwowskich, Otwinowskiego, Podgórska  (nr 28), W. Pola, Półkole, Prochowa, Przy Rondzie, Rakowicka (bez numerów parzystych 20-30c), Rogozińskiego, Rusałek, Rymarska, Rzeźnicza, Sądowa, Semperitowców, Siedleckiego, ks. Skorupki, Skrzatów, gen. Sołtyka, gen. Sowińskiego, Stokrotek, Strzelecka, Supniewskiego, Szafera, Śniadeckich, św. Łazarza, Świtezianki, Topolowa, Widok, Wilka-Wyrwińskiego, Wiślisko, Zaleskiego, Zwycięstwa, Zygmunta Augusta, Żółkiewskiego, Żółtej Ciżemki.