Ważne informacje

Miejskie Centrum Informacji dla Seniorów – zostało uruchomione  w siedzibie Rady Krakowskich Seniorów  przy  Al. I. Daszyńskiego 19.

Miejskie Centrum Informacji dla Seniorów funkcjonuje:
– dni: od poniedziałku do piątku (w dni robocze)
– godziny: 8.00 do 15.00
– telefon: 12-445-96-67
– e-mail: informacjasenior@um.krakow.pl

W okresie zagrożenia pandemią koronowirusa COVID – 19 zapraszamy Seniorów do korzystania z informacji telefonicznie. W Centrum można uzyskać  informacje o miejskich działaniach na rzecz  osób starszych :
– korzystania z pomocy  Miejskich  Ośrodków  Pomocy Społecznej, Miejskiego Centrum Opieki, Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych
– korzystania z sieci Centrów Aktywności Seniorów (obecnie CAS prowadzą szereg zajęć on – line dla Seniorów: szkolenia językowe, zajęcia manualne, kawiarenki uczestników oraz zajęcia sportowe )
– pomocy prawnej i psychologicznej
– nieodpłatnych usług  : np. Złota Rączka, usługa pedologiczna
– usługa transportowa : Meleks 80 + Seniorów przewóz Seniorów meleksami  na miejskich cmentarzach do grobów swoich bliskich (Prądnik Czerwony , Rakowice, Grębałów)
– na temat pomocy żywnościowej prowadzonej przez Bank Żywności
– informacje w sprawie  opieki, pomocy i  możliwości aktywnego spędzania czasu.

W Miejskim Centrum  Informacji  dla Seniorów można także otrzymać Informator Krakowskiego Seniora oraz ulotki informacyjne i materiały promocyjne miasta. Dostępny  jest dwutygodnik miejski „Kraków.pl”  oraz” Gazeta  Senior” i inne wydawnictwa.

Centrum jest prowadzane w ramach gminnego Programu Aktywności i Integracji Osób Starszych 2021-2025 PASiOS.

Miejskie Centrum Informacji Społecznej w Krakowie – http://mcis.fundacjamanufakturaemocji.pl/

Nasi Dzielnicowi – aktualny wykaz dzielnicowych wraz z numerami telefonów kontaktowych – zapraszamy do sprawdzenia – https://krakow.policja.gov.pl/kr1/dzielnic/4677,Komisariat-Policji-II-w-Krakowie.html