Ważne informacje

MIEJSKIE CENTRUM INFORMACJI DLA SENIORÓW I SIEDZIBA RADY KRAKOWSKICH SENIORÓW,
UL. DASZYŃSKIEGO 19 CZYNNE OD POMIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 9.00-14.00
Tel. 12 445 96 67, e-mail: informacjasenior@um.krakow.pl

W Centrum można uzyskać informację o miejskich działaniach na rzecz osób starszych, w szczególności realizowanych przez:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Miejskie Centrum Opieki dla osób Starszych, przewlekle niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych
 • Centra Aktywności Seniora
 • Kluby Seniora
 • Miejskie Dzienne Domy Pomocy Społecznej
 • Wydział Polityki Społecznej i zdrowia:
  – pomoc prawna i psychologiczna
  – program: Asystent Osób Starszych
  – program „Złota Rączka”
  – usługa transportowa na miejskich cmentarzach „Meleks 80+”
  oraz inne informacje niezbędne w codziennym życiu seniorów w naszym mieście.

W Miejskim Centrum Informacji dla Seniora można również otrzymać informatory, gazety o tematyce senioralnej „Senior”, „Głos Seniora”, dwutygodnik miejski „Kraków pl.”, ulotki informacyjne i inne wydawnictwa.
Centrum powstało w ramach gminnego Programu Aktywności i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025.
Kontakt do Rzecznika Rady Krakowskich Seniorów p. Marka Pilcha pod nr tel. 660 637 097.

Miejskie Centrum Informacji Społecznej w Krakowie – http://mcis.fundacjamanufakturaemocji.pl/

Nasi Dzielnicowi – aktualny wykaz dzielnicowych wraz z numerami telefonów kontaktowych – zapraszamy do sprawdzenia – https://krakow.policja.gov.pl/kr1/dzielnic/4677,Komisariat-Policji-II-w-Krakowie.html