Zmiany taryfy od dnia 1 stycznia 2013 roku

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2013 roku zaczyna obowiązywać nowa Uchwała Rady Miasta Krakowa nr LXI/877/12. Zmiany cen jakie ze sobą wniesie, będą dotyczyć głównie biletów jednoprzejazdowych i czasowych, natomiast cena biletów okresowych nie ulegnie zmianie.

Z ważniejszych zmian, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku można wymienić:
-Bilety CZASOWE 15 minut i 30 minut zostały zastąpione biletami odpowiednio: 20 minut i 40 minut.
-Bilet SEMESTRALNY wydawany dotychczas tylko studentom, otrzymają również dzieci od ukończenia lat 4 oraz uczniowie. Czas obowiązywania tego biletu wydłużono do 150 dni (poprzednio 140 dni).-Bilet SOCJALNY (poprzednio: SOCJALNY BILET SENIORA) będzie biletem miesięcznym wydawanym dla osób korzystających z pomocy MOPSu, przy czym zlikwidowane zostało ograniczenie wiekowe.
-Bilet RODZINNY będzie uprawniał do bezpłatnego przejazdu również opiekuna (opiekunów) z dzieckiem (dziećmi) do lat 16.

Uchwała RMK

Źródło MPK

0 replies on “Zmiany taryfy od dnia 1 stycznia 2013 roku”