Zapisz dziecko do dziennego opiekuna

Kraków pozyskał unijne środki w ramach programu “Zaraz wracam” wspierającego powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. Chodzi o prawie 3 mln zł, które pozwolą m.in. na zatrudnienie 10 dziennych opiekunów przez 1,5 roku. Aktualnie rozpoczęła się rekrutacja dzieci do opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna.

Do projektu będą przyjmowane dzieci w wieku od 20. tygodnia życia do ukończenia 3 lat, których rodzice/opiekunowie prawni zamieszkują w Krakowie i chcą wrócić do pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci. Konieczne jest złożenie oświadczeń o podjęciu pracy oraz deklaracji powierzenia dziecka dziennemu opiekunowi.

Wzory dokumentów są do pobrania na stronie http://stowarzyszenieszansa.org/.

 

Dotychczasowe doświadczenia Krakowa w naborze dziennych opiekunów nie przyniosły oczekiwanych efektów. Mała liczba chętnych zrezygnowała z uczestnictwa w obligatoryjnych szkoleniach ze względu na zbyt wysoką cenę tych szkoleń. Spośród 16 osób zainteresowanych zatrudnieniem w charakterze dziennego opiekuna tylko 3 osoby posiadały wymagane kwalifikacje. W związku z tym podjęto decyzję, że szkolenia dla opiekunów zostaną sfinansowane w ramach projektu, a ponadto zrealizowana zostanie kampania informacyjno-promocyjna, której zadaniem będzie dotarcie do szerszego grona odbiorców, tak, aby zachęcić mieszkańców zarówno do pracy w charakterze dziennego opiekuna, jak również rodziców do korzystania z tej formy opieki nad dziećmi. Instytucja dziennego opiekuna, jak również systematyczne zwiększanie liczby miejsc w żłobkach samorządowych daje szansę na zminimalizowanie problemu niedostatecznej liczby miejsc dla dzieci do lat 3.

 

Projekt będzie realizowany do grudnia 2014 r. Gmina Miejska Kraków otrzyma na realizację zadania dotację w wysokości 485 680 zł (10 opiekunów sprawujących opiekę, każdy nad maksymalnie 3 dzieci).

 

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/305/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania wysokość ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości 3,5 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem. Wynagrodzenie przysługuje za nie więcej niż osiem godzin opieki nad jednym dzieckiem dziennie. Dzienny opiekun musi obejmować opieką, co najmniej 3 dzieci i sprawuje opiekę nad dzieckiem wyłącznie w dni robocze.

 

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/304/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 3 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki.

 

Szczegółowe informacje na stronie http://stowarzyszenieszansa.org/Kontakt telefoniczny: 608-611-735, 608-023-893.

 

Dodatkowo w ramach projektu zostało utworzonych 5 nowych grup w 4 istniejących żłobkach gminnych:

  1. Żłobek nr 12 na osiedlu 2 Pułku Lotniczego 23 – przyjął 15 dzieci, utworzył grupę dla najmłodszych dzieci w wieku od 5. miesięcy do roku,
  2. Żłobek nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30 – przyjął 25 dzieci, utworzył grupę dla najmłodszych dzieci w wieku od 5. miesięcy do roku,
  3. Żłobek nr 21 przy ul. Lekarskiej 3 – przyjął 60 dzieci, utworzył 2 grupy dla dzieci w wieku od roku do 2 lat,
  4. Żłobek nr 23 przy ul. Słomianej 7 – przyjął 15 dzieci, utworzył grupę dla najmłodszych dzieci w wieku od 5. miesięcy do roku.

 

Pomieszczenia, w których są prowadzone nowe grupy zostały zaadaptowane, wyremontowane i wyposażone w ramach Programu MALUCH.

 

Projekt unijny pt.: „Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci” jest odpowiedzią na trudną sytuację rodziców, którzy nie mogą zapewnić alternatywnej formy opieki nad dzieckiem i nie są w stanie powrócić na rynek pracy. Dzięki realizacji projektu, co najmniej 260 rodziców będzie mogło podjąć pracę lub uzyskać dodatkowe kwalifikacje, które pomogą im znaleźć zatrudnienie.

 

Szczegółowe informacje:

0 replies on “Zapisz dziecko do dziennego opiekuna”