Informacje dla osób bezdomnych przebywających w Krakowie

SCHRONIENIE DLA KOBIET

–        ul. Sołtysowska 13 C -Schronisko dla Bezdomnych Kobiet (skierowanie z MOPS), tel. 123506310

–        ul. Malborska 64 B -Przytulisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet,  tel. 12 6556810

–        ul. Żywiecka 16 -Dom Matki i Dziecka im. Bł. Bernardyny Jabłońskiej, tel. 122693579

–        ul. Przybyszewskiego 39 -Dom Samotnej Matki, tel. 126378542

SCHRONIENIE DLA MĘŻCZYZN

–        ul. Makuszyńskiego 19 A -Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (wyłącznie osoby z Krakowa), tel. 126840324

–        ul. Skawińska 6 -Przytulisko Św. Brata Alberta, tel. 124295664

–        ul. Wielicka 44 B -Stowarzyszenie Wspólnota Św. Brata Alberta  „Chleb i Światło”, tel. 500316524

–        ul. Nowogródzka 8 -Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Łazarza”, tel. 123571616

–        ul. Koprowa 4 -„Dom Korneliusza”, tel. 126573670 (wyłącznie dla osób z Krakowa, wymaga decyzji MOPS)

OGRZEWALNIA (tylko w okresie zimowym)

–        ul. Rozrywka 1 tel. 124114121

PRZYCHODNIA DLA OSÓB NIEUBEZPIECZONYCH

–        ul. Smoleńsk 4

ODZIEŻ

–        ul Studencka 19 -PCK, poniedziałek w godzinach 9:00-15:00

–        ul. Bożego Ciała 21, wtorek i czwartek w godzinach 16:00-18:00

–        os. Zielone 8 -PKPS, na zaświadczenie z MOPS

PUNKTY WYDAWANIA CIEPŁEGO POSIŁKU

–        ul. Skawińska 6 -w godzinach 9:00-10:00 i 16:00-17:00

–        ul. Reformacka 3 -w godzinach 12:00-14:00

–        ul. Dietla 48 w godzinach 12:00-13:00 dla osób z bloczkami, 13:00-14:00 dla pozostałych (oprócz niedzieli)

–        ul. Woronicza 10 -w godzinach 12:00-18:00 (oprócz niedzieli)

–        ul. Łokietka 60 -w godzinach 11:30-12:30 (oprócz niedzieli, lipca i sierpnia)

ŁAŹNIE

–        ul. Smoleńsk 4

Wszelkich informacji, wsparcia, pomocy finansowej udziela: 

Dział Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Teatralne 24 tel. 126430706, 126431271

Godziny przyjęć:
poniedziałek od 8:00 do 15:00

wtorek-piątek od 8:00 do 11:00

W terenie pracują Streetworkerzy:

Łukasz Filek -tel. 603035732

Karolina Gajda -tel. 607806813

Natalia Zawrotniak -tel. 607522912

0 replies on “Informacje dla osób bezdomnych przebywających w Krakowie”