Spotkanie ws. MPZP „Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego”

Jutro (5.11.2014r) o godzinie 17.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ulicy Blachnickiego 1 w Krakowie, odbędzie się spotkanie dla mieszkańców, w celu poinformowania o procedurze sporządzania planu, w tym m.in. o możliwości składania wniosków do planu, którego proces rozpoczęła uchwała Nr CXVI/1823/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego”.

 

Wszystkich mieszkańców zapraszamy.

0 replies on “Spotkanie ws. MPZP „Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego””