Wskazanie lokalizacji pod pojemniki na odzież używaną

W związku z prośbą Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, zwracamy się do mieszkańców Dzielnicy II o wskazywanie miejsc pod ustawienie kontenerów do zbiórki odzieży używanej.

Powyższe wynika z konieczności zahamowania nielegalnego rozstawiania pojemników w przypadkowych lokalizacjach i wskazanie miejsc dopuszczonych pod taką działalność, akceptowanych społecznie.

Proponowane lokalizacje dla pojemników na odzież używaną w obrębie Dzielnicy II prosimy przesyłać do tutejszej jednostki (rada@dzielnica2.krakow.pl) lub pod adres: al. Daszyńskiego 22, w terminie do 28 stycznia 2015 roku.

 

Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady Dzielnicy II Grzegórzki

0 replies on “Wskazanie lokalizacji pod pojemniki na odzież używaną”