Nabór Animatorów na Orliki

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór do pracy w charakterze animatora sportu na boiskach typu “orlik” przy ul. Pszczelnej 13, Urzędniczej 65, Grochowskiej 20 w Krakowie.

Ogłoszenia:

1. ogłoszenie o naborze na animatora 2015 – Grochowska
2. ogłoszenie o naborze na animatora 2015 – Urzędnicza
3. ogłoszenie o naborze na animatora 2015 – Pszczelna

Oferty należy składać w terminie do 27 stycznia 2015 roku drogą mailową na adres sp.umk@um.krakow.pl Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne, jak również informacja o wynikach naboru umieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Wydziału Sportu al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

W razie pytań proszę kontaktować się z Wydziałem Sportu UMK pod nr tel.: 12 616 9397 lub 12 616 9404.

 

Tekst i foto: www.krakow.pl

0 replies on “Nabór Animatorów na Orliki”