Uchwała KRS ws Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Krakowie

dotyczy: szczególnej ochrony i opieki nad istniejącymi jeszcze na terenie Miasta Krakowa Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi.


Rada Krakowskich Seniorów mając na względzie punkt 2 i 3 Gminnego Programu Aktywności i Integracji Społecznej Seniorów na lata 2015-20 oraz świadomość istniejącej sytuacji w mieście Krakowie występuje do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa z apelem o podjęcie stosownych i skutecznych działań mających na celu wstrzymanie procesu powolnej likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Krakowie.

Rodzinne Ogrody Działkowe w Krakowie są miejscami szczególnie przyjaznymi dla Seniorów. To na ich terenach następuje rzeczywista realizacja Gminnego Programu Aktywności i Integracji Społecznej Seniorów poprzez możliwość realizacji „aktywności fizycznej jako czynnika prewencji wielu chorób oraz istotne źródło dobrego samopoczucia”/ pkt. 3 /.

„Aktywność seniora jako czynnik sprzyjający poczuciu lepszej jakości życia seniorów i budowania zintegrowanych społeczności lokalnych” /pkt. 2 / odbywa się właśnie od wielu lat w pozarządowej formacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Rodzinne Ogrody Działkowe są ponadto „zielonymi płucami miasta” tak niezbędnymi dla duszącego się w smogu Królewsko-Stołecznego Miasta Krakowa nie stanowiąc obciążenia finansowego dla miasta.

Rada Krakowskich Seniorów wyraża głębokie zaniepokojenie postępującym procesem przejmowania terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych przez deweloperów pod zabudowę komercyjną.

Zwracamy się z prośbą i apelem do Władz Miasta o wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń wykluczających możliwość dalszych likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Krakowie – miejsc szczególnie ważnych dla integracji społecznej i międzypokoleniowej Seniorów oraz ich aktywności fizycznej.

 

Rzecznik Prasowy Rady Krakowskich Seniorów
– Marian Krzewiński

0 replies on “Uchwała KRS ws Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Krakowie”