Gimnazjum nr 7 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie, czyli…

G7Dać korzenie i uskrzydlić… 

Gimnazjum nr 7 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie na Dąbiu jest szkołą, która dbając o pamięć przeszłości uskrzydla młodzież do podjęcia fascynującej podróży ku nowym wyzwaniom, ku przyszłości. Podejmujemy rożne działania pozwalające temu sprostać. Szkoła w swej działalności stawia nie tylko na edukację, chociaż możemy się pochwalić tym, że jesteśmy zaliczani do wiodących placówek oświatowych w Krakowie. Potwierdzają to wskaźniki EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej) opracowane na podstawie wyników uzyskiwanych przez uczniów naszej szkoły i określające placówkę jako „szkołę sukcesu”. Kontynuujemy z powodzeniem tradycje szkoły, której 120-rocznicę założenia obchodziliśmy w 2012 roku.

Przede wszystkim bezpieczeństwo… 

Nasze gimnazjum ulokowane jest przy spokojnej ul. Jachowicza 5 w dzielnicy Grzegórzki, w otoczeniu drzew, w sąsiedztwie przedszkola i żłobka. Łatwo tu dojechać, gdyż w pobliżu jest aleja Pokoju z dogodnym węzłem komunikacyjnym. Warto podkreślić, że Gimnazjum 7 jest szkołą bezpieczną i przyjazną uczniowi. Szkoła posiada weryfikowany corocznie Certyfikat Bezpieczeństwa przyznany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie za udział w programie Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa i wcielenie w życie działań zwiększających bezpieczeństwo w szkole i w najbliższym jej otoczeniu. Prawdziwymi sojusznikami szkoły są Straż Miejska i II Komisariat Policji, którzy nie tylko pomagają w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, lecz przede wszystkim wspierają szkołę w działaniach wychowawczych. W grudniu 2013 szkoła została uhonorowana tytułem “Lider Projektu – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. W roku 2011/2012 szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu “Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”, w maju 2012 otrzymała tytuł “Bezpiecznej szkoły”. Funkcjonuje u nas internetowy e-dziennik – „System kontroli frekwencji i postępów w nauce” umożliwiający zainteresowanym rodzicom na bieżąco /on line/ wgląd w oceny i frekwencję swojego dziecka, a także kontakt z nauczycielami. Dziennik internetowy zdobył uznanie wśród rodziców i została wysoko przez nich oceniony.

Rozwój najważniejszy… 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom wychowanków, umożliwiamy im naukę czterech języków: angielskiego, niemieckiego /przygotowanie do Deutsches Sprachdiplom/, francuskiego – jako wiodących i dodatkowych oraz. od 2012 roku we współpracy z VI LO w Krakowie, języka hiszpańskiego, co kontynuować pragniemy w latach następnych. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi uczniowie mogli poszerzać swoje zainteresowania poprzez różne formy aktywności pozalekcyjnej /koła przedmiotowe, koło dziennikarskie z własną gazetką Bartek, teatralne, plastyczne czy sportowe/. Na podkreślenie zasługuje udział szkoły w międzynarodowym projekcie Comenius oraz międzynarodowe wymiany uczniowskie w ramach rozwijania swoich zdolności językowych/ współpracujemy ze szkołą w Worcester /Wielka Brytania/ oraz Siegtal-Gymnasium w Eitorf /Niemcy/. Dbamy też o równie ważny rozwój fizyczny naszej młodzieży. Szkoła wzbogaciła się w 2009 roku o nowoczesne boiska do piłki nożnej, koszykowej, siatkówki, tenisa ziemnego oraz tartanową bieżnię lekkoatletyczną. Uczniowie naszej szkoły mają znaczące osiągnięcia w grach zespołowych. W ramach dodatkowej godziny wychowania fizycznego wiele klas korzysta z zajęć na basenie. W grudniu 2013r. została wyremontowana szkolna sala gimnastyczna. Nasze Gimnazjum w ubiegłym roku zajęło VI miejsce w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży /chłopcy – IV miejsce, dziewczęta VI/. Prawdziwą wizytówką szkoły jest reprezentacyjny Chór Gimnazjum nr 7, który nieprzerwanie od 2000 roku zdobywa nagrody i wyróżnienia w imprezach muzycznych na terenie Krakowa, województwa oraz poza granicami naszego kraju.

Nasza placówka wszechstronnie przygotowuje młodzież do podjęcia nauki na dalszym etapie edukacyjnym. Prowadzone są liczne koła zainteresowań, na których uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu poszczególnych przedmiotów zdobywają umiejętności i nawyki, a także przygotowują się do kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Nasi uczniowie uzyskują wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych na wszystkich szczeblach, w tym wojewódzkim. W szkole prowadzone są zajęcia z zakresu „Doradztwa zawodowego”, które ułatwiają uczniom podejmowanie decyzji o dalszej drodze kształcenia.

Pamiętaj, że nie jesteś sam… 

W sferze wychowawczej główny nacisk kładziemy na wpajanie uczniom uniwersalnych, chrześcijańskich wartości. Dużą wagę przywiązujemy do wychowania patriotycznego, kulturalnego czy integracji ze środowiskiem lokalnym, z naszą Mała Ojczyzną. Współpracujemy z wieloma instytucjami, między innymi z Katolickim Domem Kultury im. ks. kard. A.S. Sapiehy oraz Stowarzyszeniem “Siemacha”, gdzie realizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: plastyczne, taneczne, sportowe. Współpracujemy również z KS Dąbski. Nasi uczniowie uczestniczą w wielu różnorodnych akcjach charytatywnych prowadzonych na terenie szkoły i miasta na rzecz innych osób, którym potrzebna jest pomoc, a których los nie jest nam obojętny. Jest to zbiórka żywności „Podziel się posiłkiem”, Świąteczna Zbiórka Żywności, „Żonkilowy tramwaj”, zbiórki pieniędzy na potrzeby Hospicjum, Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas w naszej parafii, noszenie obiadów dla starszych mieszkańców Dąbia, zbiórka pieniędzy na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Onkologii UNICORN, „Pola Nadziei”, „Żonkilowy tramwaju”, góra grosza, gwiazdka dla zwierzaka i wiele innych. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych i szkoleniach dotyczących wolontariatu. Wszyscy wolontariusze odbywali szkolenia z przedstawicielami Banków Żywności w naszej szkole. Z myślą o przyszłości przedstawiciele naszych uczniów zdobywają szlify w Krakowskiej Akademii Samorządności.

Informacje i zdjęcia nt. działalności wolontariatu i preorientacji zawodowej zamieszczamy na stronie internetowej szkoły, do obejrzenia której serdecznie zapraszamy.

Gimnazjum 7 jest chętnie wybieraną szkołą. Nasi uczniowie i absolwenci są naszymi wizytówkami. Wspólne starania dają owoce w postaci licznych sukcesów i wieloletnich przyjaźni.

Miło nam będzie gościć wszystkich zainteresowanych w murach naszej szkoły podczas Dnia Otwartego, 11 kwietnia 2015 r. (sobota), od godz. 10.00.

 

Fot. Marek Szewczyk

0 replies on “Gimnazjum nr 7 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie, czyli…”