Protokół ze spotkania konsultacyjno-informacyjnego z mieszkańcami

doc00648020150424115124-page-001Protokół ze spotkania konsultacyjno-informacyjnego z mieszkańcami w sprawie zmiany organizacji ruchu, w związku z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania na Osiedlu Oficerskim z dniem 1 czerwca 2015 roku.

Spotkanie odbyło się w czwartek, 7 maja 2015 r., o godz. 18.00, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, przy ul. Wilka Wyrwińskiego 1 w Krakowie.

W spotkaniu udział wzięli:

Pani Małgorzata Ciemięga, Przewodnicząca Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Pan Maciej Hankus, Wice-przewodniczący Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Łukasz Derdziński, Członek Zarządu Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Marian Andruchów, Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Mieszkańcy – około 100 osób (na liście obecności podpisanych ok. 80 osób).

 

W trakcie spotkania przedstawiony został plan reorganizacji ruchu na Osiedlu Oficerskim,
w związku z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania od dnia 1 czerwca 2015 roku – zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CXXI/1903/14, z dnia 5 listopada 2014 roku.

Mapa, którą przedstawiciele Rady Dzielnicy II Grzegórzki otrzymali z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, udostępnili mieszkańcom w celu zapoznania się z planowanymi zmianami, dot. wprowadzenia ulic jednokierunkowych.

W trakcie dyskusji mieszkańcy zgłosili następujące uwagi i postulaty:

 

 1. OGÓLNE:
  – mieszkańcy wyrażają swój sprzeciw w związku z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania na Osiedlu Oficerskim (przede wszystkim ze względu na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego),,
  – mieszkańcy domagają się ponownych analiz i konsultacji w sprawie zmiany kierunku jazdy na ulice jednokierunkowe,
  – mieszkańcy wnioskują o rezygnację wprowadzenia ulic jednokierunkowych (pozostawić wszystkie ulice dwukierunkowe, kosztem miejsc parkingowych).

 

 1. DOTYCZĄCE KONKRETNYCH ULIC:
  – wyłączenie ul. Wilka Wyrwińskiego ze strefy płatnego parkowania,
  – ul. Farmaceutów i ul. Kryniczna powinny zostać ulicami dwukierunkowymi, gdyż powstanie problem wjazdu i wyjazdu z ul. Narzymskiego,
  – ul. Narzymskiego 4 – słupki są za blisko wjazdu do posesji. Należy je cofnąć o 15 cm
  z każdej strony,
  – ul. Narzymskiego – dwukierunkowa na całej długości,
  – ul. Dukatów – postawiono słupki na terenie prywatnym,
  – ul. Nadbrzeżna / ul. Lotnicza – wyjazd z posesji nie jest możliwy, z powodu sklepu – marketu, który stoi w pobliżu, a klienci i dostawcy będą zastawiać ulicę,
  – ul. Farmaceutów – postawić znak “zakaz zatrzymywania” po obu stronach ulicy,
  – ul. Nadbrzeżna / ul. Lotnicza / ul. Kryniczna – zmienić kierunek jazdy na odwrotny,
  – ul. Skorupki – na całości ulica albo jednokierunkowa, albo dwukierunkowa,
  – ul. Lotnicza / ul. Kryniczna – zamontować szlabany na wjazdach do spółdzielni mieszkaniowej,
  – ul. Skorupki 19 – zlikwidować parking, który uniemożliwia dojście do klatki dla pieszych
  i dojazd karetek z interwencjami do osób starszych w kamienicy. Chodnik ma 2,5 m
  a zajmowany jest w całości przez samochody,
  – ul. Cieplińskiego – pozostawić jako ulicę dwukierunkową, gdyż wyjazd skrzyżowaniem jest niebezpieczny,
  – ul. Otwinowskiego – zmienić na ulicę dwukierunkową,
  – ul. Kryniczna – jednokierunkowa w stronę ul. Farmaceutów,
  – ul. Lotnicza – od ul. Krynicznej w stronę torów kolejowych pozostawić jako dwukierunkową, gdyż parkowane tam są tylko 3-4 samochody. Postawić znak “zakaz postoju”,
  – ul. Jaworskiego – ruch dwukierunkowy,
  – ul. Domki – ruch jednokierunkowy w stronę ul. Chrobrego,
  – ul. Kąt – ruch dwukierunkowy,
  – ul. Na Wiankach – ruch dwukierunkowy, ul. Jaworskiego – ruch jednokierunkowy w stronę ul. Skorupki, ul. Skorupki – dwukierunkowa na odcinku od ul. Idzikowskiego do ul. Jaworskiego, ul. Idzikowskiego – jednokierunkowa do ul. Na Wiankach.

Przedstawiciele Rady Dzielnicy II Grzegórzki zobowiązali się do przekazania wszystkich wniosków mieszkańców do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w celu rozpatrzenia i uwzględnienia ich w jak najszybszym czasie.

Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała:

Małgorzata Ciemięga

 

Protokół_konsultacje _SPP

0 replies on “Protokół ze spotkania konsultacyjno-informacyjnego z mieszkańcami”