IV Amatorski Turniej piłkarski o Puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II

IMG_0014Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Otwartym Amatorskim turnieju piłki nożnej o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II Grzegórzki – Małgorzaty Ciemięgi. Turniej, podobnie jak w ubiegłych latach odbędzie się w kategorii open powyżej 17 roku życia i przeznaczony jest dla mieszkańców Dzielnicy II oraz dla firm i instytucji, które mają swe siedziby na terenie Grzegórzek.

Turniej odbędzie się w dniu 12 września 2015 roku, na boiskach VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grzegórzeckiej 24 w Krakowie. Zgłoszenia maksymalnie 9 osobowych drużyn można zgłaszać e-mailowo na adresy: lukaszdzielnica2@gmail.com lub pawel.stachowiec@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 4 września.

Najlepsze drużyny otrzymają okazałe puchary oraz nagrody rzeczowe. W poprzednim roku zwyciężyła drużyna Olsza One. Czas na rewanż i wspólną zabawę.

Łukasz Derdziński
Członek Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki

 
 

Regulamin turnieju o Puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II Grzegórzki

§1

MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody odbywają się na boisku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grzegórzeckiej 24

§2

TERMIN ZAWODÓW

Finał: 12.09.2015r.

§3

ORGANIZATOR

Rada Dzielnicy II Grzegórzki

Realizator

VIII Liceum Ogólnokształcące

§4

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Turniej ma charakter otwarty i jest bezpłatny.

2. Każdy zawodnik na żądanie organizatora będzie musiał udokumentować dokumentem tożsamości lub dokumentem potwierdzającym tymczasowe zamieszkanie lub tymczasowe zameldowanie, że zamieszkuje na terenie Dzielnicy II Grzegórzki.

3. Turniej będzie rozgrywany w kategorii wiekowej+17 lat open.

4. Dopuszczenie do turnieju odbywa się na zasadzie uzupełnionej listy zgłoszeniowej wraz uzupełnionymi oświadczeniami zawodników o ubezpieczenie we własnym zakresie. Uzupełnienie oświadczeń jest obligatoryjne dla każdego uczestnika. Nie dopełnienie tego obowiązku powoduje nie dopuszczenie zawodnika do zawodów.

5. W składzie drużyny może grać max. 2 zawodników którzy zrzeszeni są w piłkarskim klubie sportowym. Drużyna ma obowiązek podać imię i nazwisko zawodników o przynależności klubowej w liście zgłoszeniowej.

6.W rozgrywkach biorą udział mieszkańcy Grzegórzek, uczniowie szkół, pracownicy firm oraz instytucji mających swoje siedziby na terenie Grzegórzek. Regulamin dopuszcza grę max. dwóch zawodników nie spełniających tego wymogu.

7. Liczba drużyn przystępujących do rywalizacji jest nie ograniczona, decyduje data zgłoszenia drużyny do 4 września 2015 roku. Sposób przeprowadzenia rywalizacji zależy od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie podany mailowo kapitanom do dnia 08.09.2015 r.

8. Każdy uprawniony do gry zawodnik w trakcie rozgrywek musi posiadać przy sobie dokument tożsamości i dokumentem potwierdzającym tymczasowe zamieszkanie lub tymczasowe zameldowanie. Dokument ten ma obowiązek okazać na wezwanie organizatora lub sędziego przed meczem, w trakcie lub bezpośrednio po meczu.

9. Zawodnicy niepełnoletni zostają dopuszczeni do rozgrywek za wypełnieniem zgody rodziców lub prawowitych opiekunów.

10. Zawodnicy nie zgłoszeni do rozgrywek nie są uprawnieni do gry.

11. Zawodnik zgłoszony w jednym zespole nie może grać w innej drużynie.

12. Zawodników biorących udział w turnieju finałowym obowiązują stroje sportowe oraz buty na sztuczną nawierzchnię. Zakazane jest granie w koszulkach sportowych krakowskich klubów piłkarskich (Cracovia, Wisła, Hutnik itd.)

13. Organizator nie zapewnia strojów sportowych. Jednak dla wyróżnienia zespołów będzie posiadał wierzchnie koszulki kolorowe dla obu drużyn (lejbiki) lub szarfy.

14. Na ławce rezerwowych mogą przebywać tylko osoby umieszczone na listach zgłoszeniowych.

15. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian i korekt w regulaminie o których poinformuje ustnie przed rozgrywkami.

16. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.

§5

PRZEPISY GRY

1. Boiska przy ul. Grzegórzeckiej 24

2. Bramka: odpowiednia do wielkości boiska.

3. Piłka nr 5.

4. Czas gry: 2 x 12,5 minuty. Może nastąpić zmiana długości rozgrywania spotkań w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

5. Zespół liczy maksymalnie 8 zawodników. Ilość zawodników w trakcie gry 6,5 w polu + bramkarz.

6. W fazie pucharowej obowiązuje 10 minutowa dogrywka bez zmiany stron. W przypadku remisu po dogrywce wynik rozstrzyga 5 rzutów karnych. W fazie Grupowej przy równej liczbie punktów o awansie decyduje bezpośredni mecz, następnie stosunek bramek. Przy równym stosunku bramek, zwycięża drużyna która strzeliła więcej bramek. Gdy wynik nadal jest remisowy, następuje seria rzutów karnych. Po 3 rzuty karne lub do wyłonienia zwycięzcy.

7. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.

8. Rzut od bramki bramkarz wykonuje ręką bądź nogą.

9. Rzut z autu wykonywany jest nogą poza linią boczną. Zawodnik drużyny przeciwnej stoi w odległości 3 m.

10. W przypadku rzutu wolnego mur ustawiany jest w odległości 5 m.

11. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m.

12. Nie obowiązuje przepis o spalonym.

11. Jeżeli zawodnik poprosi sędziego o grę na gwizdek (5 metrów), a zagra bez niego to sędzia winien ukarać zawodnika karą 2 minut za wprowadzenie sędziego w błąd.

13. Zmiany zawodników dokonywane są systemem hokejowym, podczas przerwy i w trakcie meczu w strefie zmian.

14. Strefa zmian usytuowana jest naprzeciw ławki rezerwowych o długości 5 m od linii środkowej boiska.

15. Rozgrywany jest mecz finałowy a także mecz o 3 miejsce.

16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian i korekt o których poinformuje ustnie lub pisemnie przed rozgrywkami finałowymi.

§6

KARY I UPOMNIENIA

1. Wymiar kary zależny jest od sędziego:

a) wynosi 2 minuty dla zawodnika ukaranego a dla drużyny grą w osłabieniu 2 minut,

b) wykluczenie z meczu (czerwona kartka) i karą dla drużyny grą w osłabieniu 2 minut, po upływie kary 2 minut drużyna może uzupełnić skład oprócz zawodnika ukaranego wykluczeniem z meczu.

2. Jeżeli drużyna osłabiona karą 2 minut straci w tym czasie bramkę może uzupełnić skład (oprócz zawodnika, który został wykluczony).

3. Zawodnik wykluczony z meczu pauzuje co najmniej jeden mecz (w zależności od przyczyny – nawet może być wykluczony z rozgrywek).

4. Zawodnik wykluczony z gry może być zastąpiony przez innego w tym samym meczu po karze 2 minut.

5. W przypadku znieważenie sędziego, przeciwnika lub osób postronnych sędzia i organizatorzy mogą ukarać zawodnika lub całą drużynę wykluczeniem z rozgrywek lub weryfikacją wyniku na 0:3 (walkower).

6. W przypadku chuligańskich zachować obowiązuje pkt. 5 regulaminu.

7. Orgaznizator zastrzega sobie możliwość zmian i korekt o których poinformuje ustnie przed rozgrywkami.

§7

SPOSÓB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

Szczegółowy regulamin rozgrywek będzie podany zainteresowanym do dnia 08.09.2015 r.

§8

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1. Wszystkie dokumenty będą znajdować się u organizatora z możliwością wglądu w uzasadnionych przypadkach.

2. Wyniki będą na bieżąco zamieszczane na platformie wynikowej umieszczonej w widocznym miejscu.

§ 9

SĘDZIOWIE

1. Organizator zapewnia sędziów na każdy mecz.

§10

UBEZPIECZENIE

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW. Do rozgrywek zostaną dopuszczeni tylko zawodnicy którzy wypełnią oświadczenie o ubezpieczeniu we własnym zakresie.

Organizator zapewnia podstawową pomoc medyczną.

§11

NAGRODY:

Zwycięska drużyna otrzyma Puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II Grzegórzki oraz nagrody rzeczowe.

Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych zespołów oraz dla najlepszego zawodnika zawodów.

Organizator w trakcie rozgrywek zapewnia posiłki regeneracyjne.

§12

INNE

1. Protesty odnośnie zawodów można składać tylko osobiście w formie pisemnej u organizatora w czasie do 30 minut od zakończenia finałowego meczu.

2. Prawo do interpretacji regulaminu jak i jego zmiany zastrzega sobie organizator.

3. Na turnieju obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.

Wszelkie chuligańskie zachowania są niedopuszczalne i będą eliminowane przez służby porządkowe.

4. Wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach zgadzają się z postanowieniami regulaminu.

§13

Organizatorzy:

Rada Dzielnicy II Grzegórzki.

W jej imieniu za przygotowanie i przeprowadzenie turnieju odpowiadają Łukasz Derdziński, Maciej Hankus, Paweł Stachowiec.

0 replies on “IV Amatorski Turniej piłkarski o Puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II”