Remont ul. Kopernika

ul. KopernikaZarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że w sobotę 3 – go października rozpocznie się przebudowa ul. Kopernika (na odcinku od ul Westerplatte do ul. Strzeleckiej). W trakcie prowadzenia prac (około 2 – 3 miesięcy) remontowany odcinek ulicy zostanie wyłączony z ruchu.
Przebudowa obejmie wszystkie elementy drogi (od nawierzchni po oświetlenie uliczne), jednak sam układ pasów ruchu i wygląd ulicy nie zmieni się. Będzie natomiast bardziej wygodna dla użytkowników z uwagi na równą nawierzchnię. Inwestycja warta ok 2,8 mln zł jest w połowie finansowana ze środków zewnętrznych.

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu przewiduje, że dojazd karetek do szpitali odbywał się będzie poprzez ul. Strzelecką i Blich (do oddziału Nefrologii) oraz ul. Śniadeckich. Remontowanym odcinkiem nie będą mogły poruszać się samochody oraz rowerzyści. Dla pieszych wyznaczone zostaną tymczasowe ciągi biegnące przez plac budowy. Tylko dzięki takiej organizacji ruchu uda się zrealizować prace w zakładanym (krótkim) przedziale czasu. Alternatywą dla wprowadzanej organizacji ruchu byłoby długotrwałe prowadzenie inwestycji i utrzymywanie się utrudnień aż do wiosny.

W przyszłym tygodniu w rejonie ul. Kopernika pojawią się tablice zapowiadające remont i zmiany w organizacji ruchu.

Źródło: ZIKiT

0 replies on “Remont ul. Kopernika”