„Lema – Staw Dąbski” – jaki to plan?

Od 10 listopada do 9 grudnia wszyscy krakowianie mogą zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lema – Staw Dąbski” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wszystkie materiały będą wyłożone do publicznego wglądu w Biurze Planowania Przestrzennego UMK przy ul. Sarego 4. Będą również dostępne na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl
 

W ramach obszaru objętego planem miejscowym „Lema – Staw Dąbski” znajdują się tereny wymagające przekształceń zabudowy. Na tych obszarach, nowe inwestycje powstające w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych, mogą powodować chaos urbanistyczny i prowadzić do obniżenia wartości przestrzeni, dlatego konieczne jest określenie podstaw przestrzennych dla realizacji nowego programu użytkowego.
 

Plan miejscowy umożliwi wykorzystanie potencjału ulicy Stanisława Lema i sąsiadującej hali widowiskowo-sportowej Tauron Arena Kraków poprzez określenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych, a także kształtowanie zabudowy w sposób reprezentacyjny – właściwy dla charakteru miejsca. Z uwagi na złożoność wymienionych zagadnień przestrzennych dotyczących obszaru „Lema – Staw Dąbski”, jedynie plan miejscowy może pozwolić na realizację wizji zawartej w Studium.

Więcej na: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=64366

 

Źródło: www.krakow.pl

0 replies on “„Lema – Staw Dąbski” – jaki to plan?”