Targi Pracy „Majówka z pracą”

Prezydent Miasta Krakowa oraz Grodzki Urząd Pracy w Krakowie serdecznie zapraszają
wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic na targi pracy „Majówka z pracą”, które odbędą się
12 maja 2016 r. (czwartek) w godz. 10 – 14 w TAURON Arenie Kraków, ul. Stanisława
Lema 7.

Po raz kolejny zapraszamy Państwa do uczestnictwa we wspólnej inicjatywie służącej
zapoznaniu się z aktualną sytuacją panującą na lokalnym rynku pracy. Targi pracy skierowane są
w szczególności do osób, które poszukują zatrudnienia, zastanawiają się nad zmianą
dotychczasowej pracy, a także do młodzieży stojącej przed wyborem swojej drogi zawodowej.
Uczestnictwo w targach to doskonała okazja do zapoznania się z szeroką bazą ofert pracy
zaprezentowanych przez wystawców, planami rekrutacyjnymi firm, które poszukują pracowników,
a także szansa bezpośredniego spotkania z potencjalnymi pracodawcami.

W planowanym wydarzeniu weźmie udział ponad 80 wystawców, pochodzących głównie
z lokalnego rynku pracy. Obecne będą firmy poszukujące pracowników, a także agencje pracy oraz
instytucje zewnętrzne, które przedstawią uczestnikom targów ofertę pomocy, przede wszystkim
w zakresie szkoleń, poradnictwa zawodowego oraz uczestnictwa w aktualnie realizowanych
projektach.

Informujemy także, że tut. Urząd uruchomi stanowisko doradców zawodowych, z których
pomocy będą mogły skorzystać zainteresowane osoby. Doradcy chętnie pomogą uczestnikom
targów w wyborze odpowiedniej pracy, zgodnej z umiejętnościami i zainteresowaniami, udzielą
informacji jak dobrze zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą,
a także pomogą w napisaniu życiorysu czy też listu motywacyjnego.
Udział w ww. wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych informujemy również, że lista wystawców, którzy obecni
będą na Targach Pracy, wraz z wykazem wolnych miejsc pracy znajduje się na stronie Grodzkiego
Urzędu Pracy w Krakowie www.gupkrakow.pl.

0 replies on “Targi Pracy „Majówka z pracą””