Projekty IDA czyli jak zdobyć doświadczenie w Niemczech i odnieść sukces zawodowy w Polcse

Załącznik bez tytułu 00036

 

JAK BYŁO U SĄSIADÓW

Wszystko zaczęło się w 2008 roku w Niemczech, gdzie ruszyły projekty IdA- Integration durch Austausch.  Projekty miała na celu pomoc osobom, mającym trudności z odnalezieniem się na rynku pracy, poprzez umożliwienie im zdobycia doświadczeń zawodowych w innym kraju Unii Europejskiej. Wyjeżdżając do innego kraju, nie tylko poznajemy odmienną kulturę, lecz także odkrywamy siebie – własne aspiracje, dążenia, możliwości. Wychodzimy poza strefę komfortu i uczymy się przekraczać swoje ograniczenia.

Na stronie www.ida.de można znaleźć wiele wypowiedzi osób, którym wyjazd na zagraniczne praktyki pozwolił wyrwać się z marazmu i rozpocząć nowe życie. Z osób niepewnych siebie, mających poczucie, że na rynku pracy nie ma dla nich miejsca, stali się cenionymi pracownikami. Wśród tych ludzi były osoby z różnymi trudnościami – zmagające się z chorobą czy niepełnosprawnością, samotnie wychowujące dzieci. Nagle okazywało się, że trudności można pokonać; że niepełnosprawność czy samotne rodzicielstwo nie wyklucza rozwoju zawodowego; że mimo wszelkich lęków i obaw pobyt za granicą jest wspaniałym i wzmacniającym doświadczeniem.

A JAK JEST U NAS

Teraz projekty mobilności ponadnarodowej w ramach Programu IdA są realizowane także w Polsce. Udział w projekcie umożliwia młodym ludziom, mającym trudność ze znalezieniem zatrudnienia, „wyrwanie się” z często niesprzyjającego środowiska, poszerzenie horyzontów, wzmocnienie swoich kompetencji i dzięki temu rozwinięcie skrzydeł.

KROK PIERWSZY: PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU

Projekt realizowany przez Instytut InBIT we współpracy z niemiecką Fundacją SBH Südost, skierowany jest do osób do 35. roku życia, pozostających bez zatrudnienia i nie uczących się w systemie dziennym oraz mieszkających na terenie miasta Łodzi lub jednego z powiatów: kutnowskiego, piotrkowskiego albo tomaszowskiego.

Różne bariery mogą utrudniać młodym ludziom start zawodowy: wykształcenie nieadekwatne do potrzeb rynku pracy, brak praktycznych kompetencji czy doświadczenia zawodowego, brak pewności siebie, lęk przed nowymi wyzwaniami. Udział w projekcie pomoże im w pokonaniu tych barier.

Osoby, zgłaszające się do projektu, otrzymują indywidualne wsparcie mentora, który pomaga im określić kierunek kariery i wyznaczyć cel zawodowy oraz wspiera w pokonaniu obaw i trudności. Przygotowują się także językowo do zagranicznych praktyk, uczestnicząc w intensywnym, bezpłatnym kursie języka niemieckiego, prowadzonym w znacznej części przez native speakerów. Podczas warsztatów i szkoleń zdobywają kompetencje w zakresie pracy z klientem i negocjacji, gdyż te umiejętności są aktualnie bardzo poszukiwane na rynku pracy.

 

KROK DRUGI: POBYT ZA GRANICĄ

Kolejnym etapem udziału w Projekcie jest wyjazd na praktyki, podczas którego uczestnikom towarzyszy mentor. Praktyki odbywają się w Lipsku i Dreźnie- zabytkowych, atrakcyjnych turystycznie miastach, dzięki czemu zdobywanie doświadczeń zawodowych można połączyć ze zwiedzaniem i programem kulturalnym. Miejsca praktyk dobierane są indywidualnie, w zależności od preferencji, wykształcenia, umiejętności i stopnia znajomości języka danej osoby. Uczestnicy mają możliwość ćwiczenia komunikacji po niemiecku w praktycznych sytuacjach w pracy,  mogą zaobserwować różnice kulturowe i nauczyć się, jak mimo tych różnic efektywnie współpracować w zespole. Raz w tygodniu wszyscy spotykają się na kursie językowym.

Ważne jest to, aby udział w wyjeździe był możliwy dla każdego i aby sytuacja materialna nie stanowiła bariery, dlatego uczestnicy mają zapewnione nie tylko zakwaterowanie, lecz także kieszonkowe, tak aby mogli czuć się w Niemczech swobodnie, uczestniczyć w życiu kulturalnym czy kupować sobie potrzebne rzeczy.

KROK TRZECI: KARIERA W POLSCE

Uczestnicy wrócą z praktyk z komunikatywną znajomością języka niemieckiego, nowym doświadczeniem, świetnym punktem w CV – a przede wszystkim z wiarą w siebie i odwagą w podejmowaniu wyzwań. „Nabiorą wiatru w żagle”. Po wyjeździe za granicę i odnalezieniu się w  obcym kraju, udział w procesach rekrutacyjnych czy rozpoczęcie nowej pracy nie będzie wiązało się ze stresem i lękiem.

Bardzo istotny jest tu także fakt, iż uczestnicy Projektu nie zostaną pozostawieni sami sobie. W ostatniej fazie udziału w Projekcie mogą liczyć na wsparcie mentora, a także pośrednika pracy. Ponadto ich zatrudnienie będzie można poprzedzić płatnym stażem, który zwiększy szansę na uzyskanie atrakcyjnego zatrudnienia.

 

Autorka: Agnieszka Matera

Mentorka w projekcie ponadnarodowym

 

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie, skontaktuj się z krakowskim oddziałem Instytutu InBIT:

Ul.Szlak 8a/5, 31-161 Kraków

Tel.:12 626 00 95

e-mail: praktykiwniemczech@inbit.pl

Zapraszamy też na stronę internetową www.praktykiwniemczech.inbit.pl

 

 

0 replies on “Projekty IDA czyli jak zdobyć doświadczenie w Niemczech i odnieść sukces zawodowy w Polcse”