Budżet Obywatelski 2016 – weryfikacja projektów

indeks

Informujemy że weryfikacji merytorycznej nie przeszły pozytywnie następujące projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2016:

A niechaj każdy ćwiczy …  projekt nr BO.D2.18/16, z powodu zbyt dużej kwoty projektu.

oraz

Bezpłatna popołudniowo-wieczorna świetlica dla dzieci, projekt nr BO.D2.15/16, z powodu:

Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego (budżetu partycypacyjnego) jako specyficznej części budżetu Miasta Krakowa nie mogą prowadzić do przekazywania środków budżetowych na rzecz podmiotów prywatnych (prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków) w trybie i na zasadach innych niż wynikające z obowiązującego prawa tj. art. 90 ust. 3b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn.zm.). W związku z niespełnieniem wymogów §12 ust. 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa (załącznik do uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r.) projekt zostanie odrzucony.

 

0 replies on “Budżet Obywatelski 2016 – weryfikacja projektów”