“Młodzi Proaktywni” – projekt dla mieszkańców gminy Babice

grafika

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI oraz Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o. zapraszają osoby do 30. roku życia bierne zawodowo do uczestnictwa w projekcie „Młodzi Proaktywni”.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:

  1. płatnych staży z możliwością późniejszego zatrudnienia. Każdy staż jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników.
  2. bezpłatnych warsztatów i szkoleń zawodowych dopasowanych indywidualnych potrzeb i predyspozycji.
  3. wsparcia osobistego opiekuna i innych specjalistów, również tych branżowych.

Udział w programie gwarantuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych.

Aby wziąć udział w projekcie „Młodzi proaktywni” wystarczy spełnić cztery podstawowe warunki, tj.:

  1. mieć od 18 do 29 lat;
  2. być osobą niepracującą bierną zawodowo;
  3. nie uczącą się w trybie stacjonarnym,
  4. mieszkać na terenie miasta Kraków, miasta Tarnów, powiatów: chrzanowskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego, brzeskiego.

Studenci studiów zaocznych są osobami, które mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem spełnienia powyższych kryteriów.

Projekt „Młodzi proaktywni” jest realizowany przez Fundację Proaktywni oraz Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o. w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !!

Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 września b.r.

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej http://mlodzi.fundacjaproaktywni.pl/formularz-aplikacyjny/

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 626 01 50/ 12 626 00 95,
e-mail: mlodzi.proaktywni@fundacjaproaktywni.pl oraz w Biurze Projektu: ul. Szlak 8a/5, 31-161 Kraków.

 

0 replies on ““Młodzi Proaktywni” – projekt dla mieszkańców gminy Babice”