Bezpłatne porady prawne dla Seniorów

679130_projekt_strona_1

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzoną rekrutacją beneficjentów przedstawiam Państwu informację dotyczącą projektu „Z pożytkiem dla Seniora” realizowanego przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach Rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014- 2020.

Projekt skierowany jest do Seniorów (osób powyżej 60 roku życia), mieszkających na terenie województwa  małopolskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i mających potrzebę skorzystania z informacji, konsultacji i porad prawnych/obywatelskich. Termin realizacji projektu: lipiec-grudzień 2016r.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o możliwość upowszechnienia wiadomości  na Państwa stronie internetowej/biuletynie Rady Dzielnicy oraz na tablicach ogłoszeń.

Oprócz porad indywidualnych przeprowadzamy także warsztaty prawne pod hasłem „Wiem-Potrafię-Działam” o tematyce obejmującej zagadnienia takie jak: zasady bezpiecznego pożyczania, problematyka zadłużeń, sprawy mieszkaniowe, formy przekazywania własności oraz prawa pacjenta.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady zapraszamy do naszego Centrum Porad Prawnych.

Rejestracja pod numerem telefonu: 12 418 77 66

 

Centrum Porad Prawnych w Krakowie

  1. Żułowska 51 (dzielnica Olsza II)

31-436 Kraków

Dojazd: linia 129 lub 159- należy wysiąść na przystanku „Bosaków”

0 replies on “Bezpłatne porady prawne dla Seniorów”