Budżet Obywatelski 2017

 
Szanowni Państwo!

Wystartowała IV edycja Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy II Grzegórzki oraz Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. To jedna z niewielu możliwości decydowania o wydatkowaniu środków z budżetu przez samych mieszkańców. W Dzielnicy II kwota przeznaczona w roku 2018 na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi 25 000 zł. Zadania do realizacji w roku 2018 są składane oraz poddane głosowaniu w roku 2017.

Składane projekty muszą mieścić się w kwocie od 2500 zł do 20 000 zł.
 

 

Proces budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w roku 2017 przebiegać będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Spotkania z mieszkańcami 15 stycznia – 31 marca
Składanie propozycji zadań 01 – 31 marca
Ocena formalna i ocena prawna propozycji zadań do 31 maja
Publikacja wyników weryfikacji 02 czerwca
Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej 03 – 07 czerwca
Rozpatrywanie protestów do 09 czerwca
Ogłoszenie wykazu punktów głosowania 02 czerwca
Sporządzanie i ogłoszenie listy
projektów, które będą poddane głosowaniu
12 czerwca
Możliwość wycofania złożonej
propozycji zadania przez wnioskodawcę
do 09 czerwca
Głosowanie 17 – 30 czerwca
Zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz ich upublicznienie do 31 lipca

 
 
Więcej informacji oraz pomoc przy tworzeniu wniosków mogą Państwo uzyskać na otwartych spotkaniach z mieszkańcami na terenie Dzielnicy II Grzegórzki, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa: https://budzet.dialoguj.pl/

0 replies on “Budżet Obywatelski 2017”