W sile wieku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie od 1.03.2017 r. do dnia 28.02.2020 r. realizuje projekt pn.: „W sile wieku”, finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Krakowa, którzy ze względu na podeszły wiek (60+), stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku
z trudnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego a także do ich opiekunów faktycznych.

 

Dla uczestniczek i uczestników utworzono na terenie Gminy Miejskiej Kraków
4 nowe placówki – Kluby Samopomocy – Aktywizacyjne (łącznie 80 nowych miejsc),
w których od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 zapewniana jest dzienna aktywizacja seniorów. Uczestnicy oprócz indywidualnego podejścia personelu placówki mają zapewnione:

 • dwa posiłki dziennie (obiad i podwieczorek),
 • organizację czasu wolnego;
 • terapie zajęciowe podnoszące sprawność psychofizyczną;
 • imprezy integracyjne;
 • wyjazdy rekreacyjno-turystyczne;
 • wsparcie w postaci informacji, edukacji i poradnictwa pracownika socjalnego
  oraz psychologa dla uczestników i ich opiekunów faktycznych (poradnictwo indywidualne, wsparcie psychologiczne, warsztaty tematyczne);

 

Ponadto w Klubach seniorzy mogą liczyć na wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych, którzy w razie potrzeby przypomną o podaniu leków, pomogą w spożywaniu posiłków, ubraniu się, czy też będą asystować podczas zajęć prowadzonych w placówce jak i poza nią.

Wykwalifikowani pracownicy, nowocześnie urządzone lokale (pokój do wypoczynku, terapii ruchowej i indywidualnej, świetlica) położone w dogodnej lokalizacji, kameralna atmosfera
( max. 20 uczestników w każdej placówce) oraz szeroka paleta zajęć, to tylko niektóre argumenty zachęcające do uczestnictwa w Klubie.

 

Aby zostać uczestnikiem projektu „W sile wieku”, należy złożyć wniosek zamieszczony
na stronie internetowej Ośrodka wraz z zaświadczeniem lekarskim na dzienniku podawczym filii MOPS zgodnej z miejscem zamieszkania wnioskodawcy lub do Działu Realizacji Projektu
„W sile wieku” ul. Józefińska 14 lub przedłożyć dokumenty w jednej z poniżej wymienionych placówek:

 • Klub Samopomocy – Aktywizacyjny, ul. Grzegórzecka 19/1-2, tel. 668 254 980;
 • Klub Samopomocy – Aktywizacyjny, ul. Gdańska 5, tel. 660 637 805;
 • Klub Samopomocy – Aktywizacyjny, ul. Okulickiego 51/279, tel. 668 375 795;
 • Klub Samopomocy – Aktywizacyjny, ul. Bronowicka 19/5, tel. 606 379 007.

 

Szczegółowe informacje dot. zapisów oraz funkcjonowania Klubów udziela Dział Realizacji Projektu „W sile wieku” ul. Józefińska 14 tel. 12 616 53 30 / 660 637 756, e-mail: wsilewieku@mops.krakow.pl

0 replies on “W sile wieku”