Bezpłatne szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym i meningokokowym

Bezplatne szczepienia dla najmlodszych_Dzielnica II_2017

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciw zakażeniom pneumokokowym i meningokokowym dla dzieci zameldowanych na terenie Dzielnicy II Miasta Krakowa w ramach realizowanego programu zdrowotnego, finansowanego z budżetu Rady Dzielnicy II Miasta Krakowa.

W związku z powyższym przesyłamy Państwu w załączniku plakat w wersji elektronicznej, zawierający informacje o szczepieniach w ramach Programu Zdrowotnego realizowanego w naszym szpitalu przy wsparciu finansowym ze środków będących w dyspozycji Dzielnicy II Miasta Krakowa.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o szczepieniach osobom zainteresowanym oraz umieszczenie plakatu w miejscu dostępnym dla wszystkich zainteresowanych.

0 replies on “Bezpłatne szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym i meningokokowym”