Powiedz stop rakowi jelita grubego – zrób bezpłatną kolonoskopię!

Badania w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia realizujemy bez ograniczeń, bez kolejek i długiego oczekiwania na termin – mogą się zgłaszać mieszkańcy wszystkich województw w wieku 50-65 lat. Zwracam się z ponowną prośbą o umieszczenie tej informacji, gdyż mówienia o profilaktyce nigdy nie jest za dużo. Szczegóły poniżej.

W ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie prowadzi bezpłatne badania kolonoskopii u pacjentów po 50.roku życia. Zapraszamy na konsultacje do naszych lekarzy. Można rejestrować się pod nr tel. 12 622 95 53 ( codziennie w godz. 8-14)lub poprzez wysłanie e-maila na adres: badania.pbp@zeromski-szpital.pl albo bezpośrednio w rejestracji szpitalnej – OS. NA SKARPIE 66.

DO BADAŃ KWALIFIKUJĄ SIĘ:
wszystkie osoby w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego

osoby w wieku 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia(rodzice,rodzeństwo,dzieci) z rakiem jelita grubego
osoby w wieku 25-65 lat pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP. W tym przypadku konieczne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej.

0 replies on “Powiedz stop rakowi jelita grubego – zrób bezpłatną kolonoskopię!”