Budżet Obywatelski 2017

Szanowni Państwo!

Wystartowała IV edycja Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy II Grzegórzki oraz Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. W Dzielnicy II kwota przeznaczona w roku 2018 na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi 25 000 zł. Zadania do realizacji w roku 2018 są składane oraz poddane głosowaniu w roku 2017.

Składane projekty muszą mieścić się w kwocie od 2500 zł do 20 000 zł.

Proces budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w roku 2017 przebiegać będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

Spotkania z mieszkańcami: 15 stycznia – 31 marca
Składanie propozycji zadań: 01 – 31 marca
Ocena formalna i ocena prawna propozycji zadań: do 31 maja
Publikacja wyników weryfikacji: 02 czerwca
Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej: 03 – 07 czerwca
Rozpatrywanie protestów: do 09 czerwca
Ogłoszenie wykazu punktów głosowania: 02 czerwca
Sporządzanie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu: 12 czerwca
Możliwość wycofania złożonej propozycji zadania przez wnioskodawcę: do 09 czerwca
Głosowanie: 17 – 30 czerwca
Zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz ich upublicznienie: do 31 lipca

Więcej informacji oraz pomoc przy tworzeniu wniosków mogą Państwo uzyskać na otwartych spotkaniach z mieszkańcami na terenie Dzielnicy II Grzegórzki, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa: https://budzet.dialoguj.pl/

0 replies on “Budżet Obywatelski 2017”