Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Świadomie do celu”

kkm1a

Prezydent Miasta Krakowa oraz Grodzki Urząd Pracy w Krakowie serdecznie zapraszają
wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic na Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Świadomie do
celu”, które odbędą się 19 października 2017 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 14.00 w TAURON
Arenie Kraków, ul. Stanisława Lema 7.

Uczestnictwo w wydarzeniu to okazja dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
do zapoznania się aktualną sytuacją panującą na lokalnym rynku pracy, szeroką bazą ofert pracy
zaprezentowanych przez wystawców, planami rekrutacyjnymi firm, które poszukują pracowników,
a także szansa bezpośredniego spotkania z potencjalnymi pracodawcami.
Przewidujemy, że w planowanym wydarzeniu weźmie udział około 80 wystawców,
pochodzących głównie z lokalnego rynku pracy. Obecne będą firmy poszukujące pracowników oraz
instytucje zewnętrzne, które przedstawią uczestnikom targów ofertę pomocy, przede wszystkim
w zakresie szkoleń oraz poradnictwa zawodowego.

Tut. Urząd uruchomi także stanowisko doradców zawodowych, z których pomocy będą
mogły skorzystać zainteresowane osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Doradcy chętnie pomogą
uczestnikom targów w wyborze odpowiedniej pracy, zgodnej z umiejętnościami
i zainteresowaniami, udzielą informacji jak dobrze zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej
z potencjalnym pracodawcą, a także pomogą w napisaniu życiorysu czy też listu motywacyjnego.
Informujemy również, że podczas wydarzenia utworzona zostanie specjalna strefa
przedsiębiorczości, do której Urząd zaprosi przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, a także innych instytucji wspierających rozwój
biznesu, którzy będą udzielali porad zainteresowanym pracodawcom i przedsiębiorcom. Do strefy
zapraszamy także wszystkich planujących otworzyć własną działalność gospodarczą, jak również
osoby posiadające własne firmy, które potrzebują wsparcia finansowego lub merytorycznego.

0 replies on “Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Świadomie do celu””