Archiwalne środy

Jak poznawałem swojego dziadka Oskara Kleinbergera. Archiwa – źródła –
wspomnienia – spotkanie z cyklu Archiwalne środy w Centrum Edukacyjnym
„Przystanek Historia” – Kraków, 4 października 2017 r.
Oddział IPN w Krakowie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Archiwalne środy w Centrum
Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”: Jak poznawałem swojego dziadka Oskara Kleinbergera.
Archiwa – źródła – wspomnienia. Gościem będzie Michał Zajda, pracownik
Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.
4 października 2017 r., godz. 18.00, Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia”, Kraków, ul.
Dunajewskiego 8.
Oskar Kleinberger, urodzony 10 VIII 1900 r. w Krakowie, wychowanek III Gimnazjum im. Króla
Jana Sobieskiego, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat, oficer rezerwy WP, uczestnik
kampanii wrześniowej 1939 r. Podczas Zagłady utracił niemal całą rodzinę. Przetrwał dzięki
pomocy Piotra Kruszewskiego, śpiewaka operowego (w 1992 r. pośmiertnie uhonorowany
medalem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata). Ukrywając się we Lwowie i w Krakowie przyjął
nazwisko Jan Jerzmanowski, które zachował do śmierci.
Po wojnie, w okresie stalinowskim, skierowany do pracy jako obrońca w Wojskowym Sądzie
Rejonowym w Krakowie. Nie uczestniczył w procesach, w których na karę śmierci skazani zostali
działacze i żołnierze podziemia niepodległościowego. Zmarł 5 VIII 1968 r. w Krakowie. W ostatniej
drodze towarzyszył mu ksiądz katolicki. Jego grób kilkukrotnie sprofanowano.
O poznawaniu historii swojego przodka opowie wnuk – pracownik Oddziałowego Archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.
Wstęp wolny.

0 replies on “Archiwalne środy”