Wznowienie przyjmowania wniosków TBS

Gmina Miejska Kraków

 

z siedzibą w Krakowie, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 informuje,

iż wznawia rozpatrywanie i kwalifikowanie wniosków

kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego

wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków

Wznowienie rozpatrywania i kwalifikowania wniosków obejmuje wnioski złożone
od 1 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

 

Uprawnionymi do starania się o wynajem lokalu z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego są osoby spełniające kryteria określone w zarządzeniu Nr 2725/2016 Prezydenta Miasta Krakowa  z dnia 12 października 2016 r. w sprawie  zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego, wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków.

Uprawnionymi do wynajmu lokalu z zasobu TBS są osoby, które:

  1. posiadają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe (tj. nieposiadające jakiegokolwiek tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, stanowiących podstawę do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie).
  2. osiągnęły średni miesięczny dochód netto przekraczający kwoty:
Wielkość rodziny Minimalny dochód

(miesięcznie netto)

Gospodarstwo jednoosobowe 2.000,00 zł

(200 % najniższej emerytury)

  Gospodarstwo dwuosobowe 1.750,00 zł
(175 % najniższej emerytury)
Gospodarstwo wieloosobowe 1.500,00 zł

(150% najniższej emerytury)

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a – Punkt Obsługi Mieszkańców (parter).

Podstawa prawna:

  1. Uchwała Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz pomieszczeń tymczasowych.
  1. Zarządzenie Nr 2725/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 października 2016 r.
    w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego, wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

0 replies on “Wznowienie przyjmowania wniosków TBS”