Krakowska Karta Rodzinna na rowery – 50% zniżki na system Wavelo

rowery, grafika

Posiadaczy ważnej Krakowskiej Karty Rodzinnej serdecznie zapraszamy po odbiór voucherów uprawniających do wykupu z 50% rabatem rocznego abonamentu do korzystania z sieci rowerów miejskich pn. Wavelo.

Voucher uprawnia do korzystania z rowerów przez 60 minut dziennie i ważny jest 12 miesięcy od dnia aktywacji.

Aktywacji należy dokonać do dnia 31 lipca 2018 roku.

Vouchery można odbierać w Wydziale Spraw Społecznych ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków w pok. 213 lub na stanowisku obsługi klienta nr 2 na I piętrze

Warunkiem odbioru vouchera jest okazanie ważnej Krakowskiej Karty Rodzinnej oraz zapoznanie się z regulaminem korzystania z usług sieci Wavelo.

W przypadku osób małoletnich przed aktywacja vouchera należy przekazać Operatorowi Wavelo pisemną zgodę rodziców, lub innych przedstawicieli ustawowych oświadczenie o akceptacji Regulaminu Wavelo, przyjęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj lub na stronie www.wavelo.pl

Oświadczenie musi być doręczone Operatorowi Wavelo poprzez wysłanie go listem poleconym na adres Operatora Systemu Wavelo, którego aktualny adres dostępny jest na stronie www.wavelo.pl

Warunkiem koniecznym do korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub „ prawa jazdy odpowiedniej kategorii”.

0 replies on “Krakowska Karta Rodzinna na rowery – 50% zniżki na system Wavelo”