V Przegląd Dziecięcej Twórczości Marynistycznej “Krakowski Bulaj

30704469_2043036785738837_4365539677462069248_n

V Przegląd Dziecięcej Twórczości Marynistycznej “Krakowski Bulaj”

Organizator: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie

Termin: 5 czerwca 2018 r., godz. 10.00

Miejsce: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży ul. H. Wietora 15, Kraków

Cele:
.       wspieranie i rozwój zainteresowań szeroko pojętą tematyką morską
.       prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym
.       integrowanie środowisk przedszkolnych i szkolnych
.       promocja pracy i twórczości nauczycieli

Uczestnicy:
Dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz klas 0-3 szkół podstawowych na
terenie Krakowa

Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia uczestników należy przesłać do dnia 14 maja 2018 r. na adres:
sckm.dietla@o2.pl (decyduje kolejność zgłoszeń)

Kontakt: Monika Puchalska, tel. 500-11-82-32 marepuba@poczta.onet.pl

Zasady uczestnictwa:
.       Każde przedszkole lub szkoła może zgłosić do udziału w przeglądzie 3
podmioty wykonawcze (jako podmiot wykonawczy rozumiany jest solista lub
zespół złożony max z 5 dzieci).
.       Uczestnicy prezentują dowolną szantę, którą śpiewają do
akompaniamentu z płyty CD lub instrumentu.
.       Warunkiem uczestnictwa jest podpisana przez rodzica lub opiekuna,
zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika.
Karta zgłoszeń i regulamin dostępne na www.sckm.krakow.pl

Mariusz Kuś
Staromiejskie Centrum Kultury Młodziezy
31-067 Kraków, ul. H. Wietora 13/15
sekretariat czynny w godz. 9.00-18.00
tel.: 12 421-20-85
faks: 12 430-51-54
Mobile:608 496 827

 

0 replies on “V Przegląd Dziecięcej Twórczości Marynistycznej “Krakowski Bulaj”