Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

plakat właściwy

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Krakowa Wydział Rozwoju Miasta prowadzi konsultacje społeczne poświęcone projektowi uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Kraków. Zwracam się do Państwa z prośbą o poinformowanie wszystkich zainteresowanych mieszkańców poprzez zamieszczenie plakatu informacyjnego na Państwa stronach internetowych, profilach społecznościowych oraz rozwieszeniu wydrukowanych plakatów na Państwa tablicach ogłoszeń, więcej informacji o konsultacjach społecznych znajduje się pod linkiem:  https://dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-uchwaly-dot-zasad-i-trybu-przeprowadzania-konsultacji-spolecznych-w-krakowie/

W załączeniu przekazuję plakat w wersji elektronicznej. Jednocześnie informuje, że do Państwa skrzynek dostarczymy po 5 egzemplarzy wydrukowanych plakatów, jeśli Państwa rada potrzebuje ich więcej,  proszę o kontakt z Miejskim Centrum Dialogu (dialoguj@um.krakow.pl / 12 616 60 40) i zgłoszenie takiej potrzeby, plakaty zostaną Państwu dostarczone.

 

0 replies on “Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych”