Wyjątkowa klasa w XXIV LO.

SONY DSC

W XXIV Liceum Ogólnokształcącym im .Jana Pawła II  od wielu lat dbano w sposób szczególny o kształtowanie postaw patriotycznych, oraz o rozwijanie kompetencji społecznych i proobywatelskich,  tak aby uczniowie, w przyszłości brali czynny udział w życiu społecznym i angażowali się w działalność i przedsięwzięcia z korzyścią dla jednostki, oraz społeczeństwa.

Liczne działania podejmowane w tym zakresie to między innymi cykliczne projekty edukacyjne:

– „Wiwat Maj,3 Maj”, którego celem było upamiętnienie uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791r,

-„ Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą” dotyczący walk o odzyskanie niepodległości,

-„63 dni chwały” przypominający historię Powstania Warszawskiego,

-„Prawdy nie da się zastrzelić. Katyń” pokazujący zbrodnię sowiecką,

-„Powstanie niespełnionych nadziei-1863”, którego celem było uczczenie 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego,

-„Powstanie Krakowskie”, projekt przybliżający problematykę tego  zrywu, oraz

otaczanie opieką miejsc pamięci na terenie Dzielnicy II ( m.in. miejsca upamiętniającego pomordowanie Polaków przy ul. Lubicz 27, grobu  Wilhelma „Wilka” Wyrwińskiego). Inicjatywy te stały się  tradycją naszej szkoły, jej znakiem rozpoznawczym, wyróżniającym ją spośród innych szkół Krakowa. Opierając się więc na tej  dotychczasowej działalności, dyktowanej potrzebą serca, a nie chwilową modą, powstała przed dwoma laty w XXIV Liceum Ogólnokształcącym, jedyna w Krakowie klasa o profilu proobywatelskim, ciesząca się od samego początku olbrzymią popularnością.

W oparciu o program autorski obejmujący m.in. zagadnienia samorządu terytorialnego, prawa, edukacji regionalnej, czy też wolontariatu uczniowie zdobywają wiedzę, którą będą mogli wykorzystać na studiach prawniczych lub z zakresu nauk społecznych. Tak dobrany program umożliwia nie tylko poznanie reguł rządzących współczesnym społeczeństwem ale także kształtuje wrażliwość na potrzeby  drugiego człowieka (np. akcja pomocy dla Kombatantów żyjących na Kresach). W związku z tym ,że klasa proobywatelska została objęta patronatem Dzielnicy II ,zajęcia nie ograniczają się tylko do teoretycznego poznawania współczesnych problemów. Uczniowie mają również okazję poznać charakter i specyfikę pracy samorządowców, obserwując obrady Rady Dzielnicy II  w jej siedzibie, czy pracę Rady Miasta Krakowa, przy okazji zwiedzania Magistratu.

Wiele lekcji w tej klasie to „żywe lekcje historii” na które zapraszani są świadkowie historii, bohaterowie, ale także osoby , które przybliżają nie przeszłość, ale równie ważną teraźniejszość, zachęcają do pracy na rzecz środowiska lokalnego.

20.września  gościła ponownie w naszej szkole  przewodnicząca Rady Dzielnicy II miasta Krakowa, pani Małgorzata Ciemięga, która w trakcie spotkania  przekazała uczniom informacje dotyczące historii samorządu terytorialnego, jego struktury oraz zadań. Bardzo ciekawie opowiadała jak działa samorząd Dzielnicy II, jakie są wady i zalety bycia radnym. Klasa Ic proobywatelska miała również okazję uczestniczyć w warsztatach i samodzielnie spróbować podejmowania decyzji dotyczących rozwiązań w Dzielnicy II , czyli w swoim najbliższym otoczeniu.

Tą drogą , pani Małgorzacie Ciemiędze, za udział w zajęciach i dotychczasową współpracę serdecznie dziękujemy.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Tekst Dorota Kirczuk-Szymańska

Zdjęcia Paulina Mendel.

0 replies on “Wyjątkowa klasa w XXIV LO.”