Dobry Czas na Biznes – KOM2

DCB_KOM_750x550

Projekt „ Dobry Czas na Biznes – KOM2” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór do projektu rozpoczyna się 23 listopada br.

0 replies on “Dobry Czas na Biznes – KOM2”