Ogłoszenie o Konsultacjach Społecznych Projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa

Konsultacje_BUDŻET_819x458-px_www

Tytuł konsultacji: Konsultacje projektu Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa
Cel konsultacji: ustalenie zapisów Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Projekt regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 04 lutego – 01 marca 2019  r.
Komórka merytoryczna: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.
Formy konsultacji:
1. otwarte spotkania z mieszkańcami
2. zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu formularza, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
3. dyżury ekspertów

HARMONOGRAM       

Akcja informacyjna    28.01.2019 – 01.03.2019

Zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 04.02.2019-01.03.2019
Spotkanie konsultacyjne     07.02.2019, godz. 17:00 – 19:00    Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, Kraków
Spotkanie konsultacyjne    21.02.2019, godz. 17:00 – 19:00    Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, Kraków
Dyżur ekspercki    12.02.2019, godz. 17:00-19:00    Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, Kraków
Dyżur ekspercki     26.02.2019, godz. 17:00-19:00    Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, Kraków
Informacje o przeprowadzanych konsultacjach:
Informacje dotyczące przedmiotu konsultacji dostępne można uzyskać w okresie trwania konsultacji:
Na stronach internetowych: www.dialoguj.pl, www.budzet.krakow.pl
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.15 w Miejskim Centrum Dialogu (ul. Bracka 10) lub po numerem telefonu 12 616 7828
Uwagi, wnioski i propozycje do przedmiotu konsultacji należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 01 marca br.:
Pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Bracka 10, 31 – 005 Kraków
z dopiskiem „Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego” (decyduje data stempla pocztowego);
Pocztą elektroniczną na adres: dialoguj@um.krakow.pl
w tytule maila wpisując „Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego”.

 

0 replies on “Ogłoszenie o Konsultacjach Społecznych Projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa”