Rada Krakowskich Seniorów zyskała siedzibę

4Po pięciu latach działalności Rada Krakowskich Seniorów doczekała się własnej siedziby przy al. Ignacego Daszyńskiego 19. Rada Krakowskich seniorów jest ciałem doradczym wobec organów Gminy Miejskiej Kraków. Jej celem jest zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące najstarszego pokolenia i społeczności lokalnej.

W trakcie swojej działalności Rada Krakowskich Seniorów zainicjowała powołanie Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. Jego celem jest zacieśnienie współpracy między Radami Seniorów, umacnianie ich znaczenie i wymiana doświadczeń w sposobie rozwiązywania problemów ludzi starszych, co ma szczególne znaczenie w starzejącym się społeczeństwie.

Rada była też pomysłodawcą i konsultantem wydawanego przez miasto „Informatora Krakowskiego Seniora” oraz inicjowała wprowadzenie w Krakowie „Koperty Życia”. Zakupione w ramach projektu zestawy „Kopert Życia” są dystrybuowane wśród osób powyżej 65 roku życia objętych wsparciem MOPS, Miejskich Dziennych Domów oraz Centrów Aktywności Seniora. – Działamy na co dzień w trybie interwencyjnym, a nasze spostrzeżenia i wnioski przekazujemy do komisji Rady Miasta oraz przewodniczącym dzielnic – mówi wiceprzewodniczący Rady, Marian Krzewiński.

Rada Krakowskich Seniorów istnieje w Krakowie od 2014 roku, a członkowie Rady obecnej II kadencji zostali wybrani 13 września 2016 r. podczas walnego zebrania przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych oraz uniwersytetów trzeciego wieku. 25-osobowej radzie przewodniczy Antoni Wiatr.

 

Fot. Wiesław Majka

Źródło: krakow.pl

0 replies on “Rada Krakowskich Seniorów zyskała siedzibę”