Konsultacje społeczne dotyczące sposobu użytkowania Dworu Badenich i Parku Wadów

grafika WadówPrezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących sposobu użytkowania Dworu Badenich i Parku Wadów w Krakowie.

Celem konsultacji jest wysłuchanie głosu krakowian oraz pozyskanie pomysłów w zakresie oczekiwanych społecznie aktywności na terenie Dworku Badenich, jak również w zakresie zagospodarowania przestrzeni w bezpośrednim jego otoczeniu, tj. Parku Wadów.

Konsultacje są prowadzone przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zarząd Zieleni Miejskiej.

Konsultacje będą trwać w okresie od 13 kwietnia 2021 r. do 28 maja 2021 r.

W ramach konsultacji odbędą się:

  1. Spotkanie on-line z mieszkańcami Krakowa: 19 kwietnia 2021 r., 17.00-19.00: webinarium, podczas którego przypomniana będzie historia miejsca, przedstawione ramy konsultacji, w tym zakres możliwej ingerencji w zieleń jak i w architekturę. Mieszkańcy będą mogli zadawać pytania ekspertom oraz prezentować własne pomysły na zagospodarowanie konsultowanego terenu.

Link do spotkania: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

  1. Punkt konsultacyjny obsługiwany przez PAL (MOPS) 25 kwietnia (niedziela); godz. 14-19.00; zlokalizowany na terenie Parku Wadów. Możliwość wypełnienia ankiety na miejscu.
  2. Spotkanie z mieszkańcami Krakowa 22 maja, 9.00-14.00: warsztat w formule piknikowej na terenie Parku Wadów:  budowanie koncepcji miejsca i działań na bazie dotychczasowych propozycji i wniosków z ankiet i spotkania.

Z uwagi na obostrzenia sanitarne, osoby zainteresowane muszą zgłosić chęć uczestniczenia w drugim spotkaniu pod nr tel. 12 616 5279 lub drogą mailową na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl najpóźniej do dnia 21 maja 2021 r. do godz. 12.00 (decyduje kolejność zgłoszeń). Jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na organizację otwartego spotkania, zostanie ono zrealizowane w formule on-line z wykorzystaniem aplikacji internetowej.

  1. Dwa dyżury telefoniczne ekspertów w dniach: 27 kwietnia 2021 w godzinach 10.00-12.00 oraz 18 maja 2021 r. w godzinach 15.00-17.00 pod numerami telefonów:
  • Ekspert w sprawach zieleni: 887 881 527
  • Ekspert w kwestiach społecznych: w dniu 27 kwietnia pod nr telefonu: 780 511 834, w dniu 18 maja pod nr telefonu: 660 637 831
  • Ekspert w zakresie zagadnień kulturalnych: (12)616 19 22
  1. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące zakresu konsultacji można zgłaszać od dnia rozpoczęcia konsultacji za pomocą ankiety internetowej w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2021.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKv45cOtQVosY5qOq8nFFEh4Vz15_Gn6DfqTy_cd2WhWLyUA/viewform

0 replies on “Konsultacje społeczne dotyczące sposobu użytkowania Dworu Badenich i Parku Wadów”