VI MISTRZOSTWA KRAKOWA SENIORÓW 65+ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Grupa ludzi i informacje o wydarzeniu

VI Mistrzostwa Krakowa Seniorów 65+ , 70+ , 75+  80+  zostaną rozegrane w dniach: 29-30  września  2021r.  na obiektach KS „ Bronowianka” w Krakowie, ul. Zarzecze 124A

Celem wydarzenia jest m.in. propagowanie zdrowego wypoczynku poprzez aktywność ruchową seniorów, popularyzacja różnych dyscyplin sportowych wśród seniorów 65+, wyłonienie mistrzów wśród seniorów – kobiet i mężczyzn  w kategoriach : 65+, 70+, 75+, 80+ w dyscyplinach rozgrywanych w ramach mistrzostw oraz nawiązanie kontaktów towarzyskich między uczestnikami.

VI Mistrzostwa będą przeprowadzone w 10 dyscyplinach sportowych , w których zawodniczki i zawodnicy będą rywalizować o Puchar Prezydenta i medale.

Są to: badminton, bule, biegi, nordic walking, pływanie, ringo, rowerowy tor przeszkód, tenis stołowy, tenis ziemny, wielobój sprawnościowy.

Jedenasta konkurencja to aqua aerobic czyli gimnastyka w wodzie w formie treningu. 

Program  :  

         29 września 2021 r./ środa /   

godz.9:00 – 10:30    Weryfikacja zawodników

godz.10:30               Otwarcie VI Mistrzostw

godz.11:15 – 17:00  Rozpoczęcie gier :

– badminton (rozpoczęcie  godz.12:30, zawodnicy

mają  zweryfikować swój start do godz. 12:00)

– bule

– rowerowy tor przeszkód (rozpoczęcie godz. 12:15,

zawodnicy mają zweryfikować swój start do

godz.12:00 )

– nordic walking : pokaz, instruktaż z  rozgrzewką,

wymarsz na trasę, po powrocie start w konkurencji

na  czas

– tenis  stołowy

– wielobój sprawnościowy

          30 września  2021 r. / czwartek /

godz.9:00    –11:30   Weryfikacja zawodników

godz.9:00     – 11:00   Pływanie 50 m styl dowolny

godz.10:00 – 13:00   Rozpoczęcie konkurencji :

– ringo

– tenis ziemny

– wielobój sprawnościowy

godz.11:00 – 12:30   Aqua aerobic – pokaz i uczestnictwo w treningu

godz.12:00                  Biegi : 300m, 600 m, 900 m,

godz.14:30                  Dekoracja najlepszych zawodniczek  i

zawodników 65+ , 70+ , 75+, 80+

godz.15:00                  Zamknięcie VI Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+

Warto wiedzieć

Organizatorem VI Mistrzostw  jest Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.

Realizatorzy : Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki   i Klub Sportowy „ Bronowianka „

Partnerami są : Rada Krakowskich Seniorów i Miejska sieć  Centrów  Aktywności Seniora.

Opiekę medialną sprawują :

– TVP3 Kraków

– Radio Kraków

– Radio Pogoda

– KRAKÓW.PL

– Głos Tygodnik Nowohucki

– Gazeta Senior.pl

– Kurier Małopolskiego TKKF

 

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

1.Prawo udziału w Mistrzostwach mają seniorzy –  mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków – kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat do

             dnia 29.09.2021.

2.Każdy senior ma prawo startu w dowolnej wybranej dyscyplinie Mistrzostw pod warunkiem, że nie będzie kolizji czasowej.

3.W przypadku zgłoszeń pojedynczych w danej kategorii wiekowej nie jest możliwe rozgrywanie spotkań pomiędzy kobietą i mężczyzną.

Dotyczy to następujących konkurencji :

– badminton

– bule

– ringo

– tenis stołowy

– tenis ziemny

4.Uczestnictwo w Mistrzostwach jest bezpłatne.

5.Zgłoszenia pisemnie i telefonicznie należy kierować do dnia :

                  26 września 2021 ( niedziela) pod adresem :

                  Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia

                  Kultury Fizycznej, 32-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14

                  E- mail : tkkf@tkkf.com

                  Tel./fax   12 / 633-26-62  godz. 10:00 do 14:30    

6.Karta zgłoszenia uczestnika jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.

Do pobrania :  www.facebook.com/MTKKF

lub  dlaseniora.krakow.pl

lub w Biurze Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, Kraków, Lenartowicza 14 w godz.10:00 – 14:30 od poniedziałku do piątku

7.W związku z tym, że  w VI Mistrzostwach Krakowa Seniorów 65+ zaplanowano udział 300, zostanie przygotowanych 300  pakietów startowych (koszulka, woda mineralna, bułka regeneracyjna). Pakiety startowe otrzyma pierwszych 300 osób zgłoszonych do Mistrzostw do 26.09.2021 i zweryfikowanych w biurze zawodów w dniu 29.09.2021 i  30.09.2021. Po wyczerpaniu pakietów startowych, udział  w  Mistrzostwach, jest możliwy, ale zgłoszone osoby nie otrzymają pakietu startowego.

8.Udział w VI Mistrzostwach jest bezpłatny.

9.Wszyscy zawodnicy są ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. 

Realizatorzy :

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

KS Bronowianka

0 replies on “VI MISTRZOSTWA KRAKOWA SENIORÓW 65+ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA”