Z życia klasy proobywatelskiej XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Zdjęcie budynku szkoły

Savoir vivre w pracy samorządowej, biznesie i życiu prywatnym – tak brzmi tytuł wyjątkowego szkolenia w którym, we wrześniu tego roku,  wzięli udział uczniowie klasy proobywatelskiej XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

Szkolenie dla młodzieży zostało przeprowadzone przez trenera oświaty Panią Monikę Karkowską – Ciupek i było częścią projektu samorządowego realizowanego przez klasy proobywatelskie dzięki współpracy Rady Dzielnicy II.

Podczas warsztatów młodzież mogła zapoznać się z zasadami precedencji w sytuacjach zawodowych i towarzyskich, tak aby w przyszłości podejmować prawidłowe decyzje dotyczące kolejności powitania, przedstawiania, zajmowania miejsc, czy przemawiania i aby móc okazać należny szacunek osobom zajmującym wysokie stanowiska lub uhonorować osoby szczególnie ważne i bliskie.

Takt i kultura osobista przy powitaniach, podawaniu dłoni, wchodzeniu do restauracji czy zajmowaniu miejsc w samochodzie pozwolą na postrzeganie młodych ludzi jako osób dobrze wychowanych i eleganckich. Zasady profesjonalnej prezentacji oraz propagowanie odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach to kolejne atuty jakie nasi uczniowie mogli wynieść ze szkolenia.

Mając na uwadze zmiany zachodzące w społeczeństwie oraz te wynikające z postępu technologicznego, młodzież pochyliła się także nad zagadnieniem netykiety czyli etykiety w internecie i mediach społecznościowych. Dobre maniery podczas wykonywania połączeń telefonicznych, prowadzenia rozmów, zwroty grzecznościowe w korespondencji mailowej, są obecnie kluczowe zarówno dla osiągnięcia sukcesu zawodowego, jak też powodzenia w życiu prywatnym.

Młodzież podczas warsztatów była bardzo zaangażowana i aktywna, z przyjemnością i bez trudności przyswajając kanon elegancji i dobrych manier.

Savoir vivre to coś więcej niż sztywny zbiór zasad, reguł i wzorów zachowań. To sztuka życia, równoznaczna z okazywaniem szacunku innym, braniem pod uwagę ich potrzeb i uczuć. To sposób postępowania w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Savoir vivre to także waluta czy raczej skarb, który wzbogaca nie tylko tego kto go otrzymuje, ale przede wszystkim tego kto go rozdaje.

Monika Karkowska-Ciupek

0 replies on “Z życia klasy proobywatelskiej XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie”