6 października rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania ulicy Grzegórzeckiej

Zdjęcie ulicy Grzegórzeckiej
default

W ramach konsultacji zostanie przeprowadzone spotykanie on-line z mieszkańcami oraz spotkanie z pozostałymi interesariuszami projektu, a także zostaną uruchomione dwa punkty konsultacyjne w tym rejonie. Przez cały okres trwania konsultacji będzie pełniony telefoniczny i mailowy dyżur ekspercki, a w dniach 13-29 października uruchomiona zostanie geonkieta, której celem będzie zebranie informacji nt. potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz użytkowników przestrzeni Placu.

Przedmiotem konsultacji będzie zagospodarowanie Placu Grzegórzeckiego i bezpośredniego otoczenia. Plac po zakończonej inwestycji kolejowej będzie pełnić ważne funkcje jako punkt przesiadkowy między koleją aglomeracyjną a liniami autobusowymi i tramwajowymi. W ramach projektowania tej przestrzeni będziemy chcieli w miarę możliwości uwzględnić  potrzeby wszystkich użytkowników tego rejonu w tym mieszkańców okolicznych kamienic oraz przedsiębiorców prowadzących tam swoją działalność.

W ramach konsultacji tego obszaru zostaną także poddane dyskusji propozycje dotyczące organizacji ruchu na ulicach w bezpośrednim sąsiedztwie m.in. ulicy Dietla-Grzegórzeckiej, prowadzenia tam dróg rowerowych, parkowania oraz organizacji ruchu powiązanych ulic – Daszyńskiego, Blich. Naszym celem jest poznanie opinii i sugestii mieszkańców na temat różnych możliwości zmian w tym zakresie.

Celem naszych działań jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu i komfortu korzystania z przesiadek na tym ważnym przystanku.

Czas trwania konsultacji (24 dni).
Data rozpoczęcia: 06.10.2021 r.
Data zakończenia: 29.10.2021 r.

Harmonogram konsultacji
06.10 – 29.10.2021 r.
Dyżur konsultacyjny
mail: dialog@a2p2.pl
tel. +48 724 691 444
Dyżur telefoniczny w dni robocze w godz. 11:00-15:00

13.10.2021 – 29.10.2021 r.
Geoankieta
www.bit.ly/placgrzegorzecki

24.10-25.10.2021 r.
Punkt konsultacyjny
Miejsce: w sąsiedztwie hali targowej:
Niedziela w godz. 9:00 – 15:00
Poniedziałek w godz. 11:00-18:00

28.10.2021 r.
Spotkanie otwarte online
Czwartek o godz. 18:00-20:00
Link do udziału w spotkaniu:
www.bit.ly/placgrzegorzeckispotkanie

Organizator konsultacji
Konsultacje będą przeprowadzane przez konsorcjum firm A2P2 Architecture&Planning oraz Wolański sp z o.o. na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez Zarząd
Transportu Publicznego w Krakowie w ramach zadania pn. „Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu zagospodarowania placu Grzegórzeckiego”.

MJO odpowiedzialna merytorycznie za konsultacje:
Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
Ul. Wielopole 1,
31-072 Kraków
e-mail: sekretariat@ztp.krakow.pl

Wykonawca konsultacji społecznych:
A2P2 architecture&planning
ul. Wassowskiego 12
80-225 Gdańsk
e-mail: lpancewicz@a2p2.pl
Wolański sp. z o.o.
ul. Stawki 8/7
00-193 Warszawa
e-mail: kwartal@michalwolanski.pl

0 replies on “6 października rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania ulicy Grzegórzeckiej”