Trwa rekrutacja do projektu asystent 85+ i 70+ w Krakowie

Dwie osoby, tytuł projektu

Rozpoczęliśmy realizację zadania pn. „Asystent dla seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 70+”, które finansuje Gmina Miejska Kraków.

Projekt jest adresowany do osób w wieku 85+ oraz do osób wieku 70 + z niepełnosprawnościami, zamieszkałych w mieście Krakowie.

W ramach zadania zapewniona będzie usługa asystenta dla co najmniej 120 osób w wieku 85+ oraz dla osób wieku 70 + z niepełnosprawnościami, zamieszkałych w mieście Krakowie.

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy uczestnikom zadania w:

– towarzyszeniu w miejscu zamieszkania ( np. wspólne czytanie, gotowanie itd. )
– w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika zadania miejsce (np. dom, placówki oświatowe, szkoleniowe, kulturalne, świątynie, placówki służby zdrowia oraz rehabilitacyjne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/sportowe/społeczne/rozrywkowe, spacery.
– w wyjściu na zajęcia rehabilitacyjne
– zakupach z aktywnym udziałem uczestnika przy ich realizacji
– załatwianiu spraw urzędowych
– nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami
– korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, galerie sztuki,
etc)

Usługi asystenta będą realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7-22 (w uzasadnionych przypadkach godziny usług mogą być zmienione).

Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika wynosi 50 godzin w kwartale.

Pod opieką asystenta w tym samym czasie może pozostawać tylko 1 uczestnik.

Usługi asystenckie realizowane w ramach zadania będą bezpłatne dla Uczestników zadania.

Aby zgłosić się do udziału w zadaniu należy zadzwonić pod numer tel. +48 512 914 645, w godzinach 10.00- 14.00 od poniedziałku do piątku.

Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w zadaniu podpisany zostanie kontrakt trójstronny, którego stronami będą uczestnik lub jego opiekun prawny, fundacja Internationaler Bund Polska oraz asystent.

Szczegóły projektu oraz regulamin i kartę zgłoszenia znajdą Państwo tutaj:

https://ib-polska.pl/aktualnosci/asystent-seniorow-85-i-osob-z-niepelnosprawnosciami-70/

0 replies on “Trwa rekrutacja do projektu asystent 85+ i 70+ w Krakowie”