Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Majówka z pracą”

Kolorowe tło, ludzie, tekst
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic na Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Majówka z pracą”, które odbędą się 10-11 maja 2022 r. (wtorek-środa) w godz. 9.00 – 16.00 w TAURON Arenie Kraków, ul. Stanisława Lema 7. Wydarzenie, które organizuje Grodzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa spełni oczekiwania wszystkich osób aktywnych i chcących wrócić na rynek pracy.
Uczestnictwo w Targach będzie bowiem wielką okazją do zapoznania się z aktualną sytuacją panującą na krakowskim rynku pracy. Każdy uczestnik będzie mógł również zapoznać się z szeroką bazą ofert pracy i porozmawiać z przedstawicielami największych pracodawców w Krakowie. W wydarzeniu weźmie udział ponad 80 wystawców📊, zarówno firm jak i instytucji zewnętrznych oferujących zatrudnienie, a także podnoszenie kompetencji zawodowych w Krakowie.
Dodatkowo podczas Targów Pracy będzie funkcjonować specjalna strefa przedsiębiorczości w której swoją wiedzą i doświadczeniem będą dzielić się pracownicy instytucji; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta Krakowa, a także innych instytucji otoczenia biznesu udzielających porad zainteresowanym pracodawcom i przedsiębiorcom.
W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie coraz więcej obywateli tego kraju, przyjeżdżających do Polski, poszukuje stabilnego zatrudnienia. 🇺🇦 Uwzględniając te potrzeby uruchomione zostanie stanowisko pośrednictwa pracy, na którym pracownicy Urzędu będą udzielali informacji o aktualnych ofertach pracy skierowanych do uchodźców z Ukrainy. 😊
Mając na uwadze prężnie rozwijające się w Krakowie startupy i środowisko startupowe oraz wzrost ich potencjału i wpływu na rozwój tak krakowskiego biznesu, jak i samego miasta,
w tym roku, po raz pierwszy formuła targów zostanie rozszerzona o część poświęconą startupom oraz nowym technologiom. Na pierwszym piętrze TAURON Arena zlokalizowana zostanie przestrzeń „Biznes & Innowacje”, do której zaproszeni zostaną przedstawiciele Instytucji Otoczenia Biznesu (m.in. parki technologiczne, agencja rozwoju, klastry), środowiska akademickiego (centra karier, inkubatory przedsiębiorczości, organizacje studenckie) oraz start-upy.
Odbędzie się także prezentacja wyselekcjonowanych projektów start-upowych przed gronem zaproszonych inwestorów, ekspertów biznesowych i przedstawicieli IOB. Dodatkowo, Fundacja Kraków Miastem Startupów KMS przygotuje stoisko, na którym eksperci w obszarze doradztwa biznesowego będą udzielać wsparcia początkującym przedsiębiorcom oraz poprowadzi warsztaty biznesowe, w tym hackathon skierowany do uczniów krakowskich szkół średnich.
🔹Całe wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.00 panelem dyskusyjnym na temat wyzwań, szans i zagrożeń dla miasta Krakowa i krakowskiego rynku pracy związanych z migracją uchodźców z Ukrainy. W konferencji prowadzonej przez red. Zbigniewa Bartusia weźmie udział przedstawiciel Władz Miasta Krakowa, dr Sławomir Dudek (Forum Obywatelskiego Rozwoju) oraz przedstawiciel społeczności Ukraińskiej w Krakowie.
PROGRAM
Po konferencji, która oficjalnie będzie rozpoczynała Targi Pracy i Przedsiębiorczości rozpocznie się cykl warsztatów tematycznych:
🔹Panel I – 10.05.2022 r. godz. 10.15 – 11.15 – warsztaty „Wszystko, co musisz wiedzieć o działalności gospodarczej w 2022 r.” prowadzone przez pracownika punktu Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa, Pana Bartosza Dasiosa. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej na temat działalności nierejestrowanej oraz sposobach rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej. Dodatkowo zaprezentowane zostaną podstawowe informacje w zakresie podatków, składek w ZUS-ie oraz form wsparcia dla przedsiębiorców.
🔹Panel II – 10.05.2022 r. godz. 11.30 – 12.30 – warsztaty prowadzone przez specjalistę z Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie: „Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – ocena formalna i merytoryczna wniosku”. Głównym celem warsztatu jest zaprezentowanie osobom bezrobotnym warunków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w kwocie nawet do 30 tysięcy złotych na otwarcie własnej działalności gospodarczej, a także przedstawienie praktycznych porad związanych z prawidłowym uzupełnianiem wniosku oraz zasad jego oceny.
🔹Panel III – 10.05.2022 r. godz. 13.00 – 14.00 – warsztaty przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: „ABC przedsiębiorcy: ulga na start, preferencyjne składki, „Mały ZUS plus” – z uwzględnieniem nowelizacji przepisów Polskiego Ładu”. Uczestnicy wykładu zostaną zaznajomieni z aktualnie obowiązującymi przepisami związanymi z obowiązkiem opłacania składek ZUS, ich wysokością oraz warunkami skorzystania z ulgi na start. Zostaną przedstawione także zmiany wprowadzone „Polskim Ładem”.
🔹Panel IV – 10.05.2022 r. godz. 14.15 – 15.15 – szkolenie prowadzone przez przedstawiciela Urzędu Skarbowego „Najważniejsze informacje podatkowe dla rozpoczynających działalność gospodarczą z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu”. Głównym celem wykładu jest przybliżenie przyszłym przedsiębiorcom możliwych form opodatkowania dochodów oraz zobowiązań względem Urzędu Skarbowego jakie wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej oraz wprowadzonych zmian przepisów prawa.
W warsztatach w dniu 10 maja 2022 r. mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane po wcześniejszym zgłoszeniu udziału. W tym celu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej www.gupkrakow.pl, a następnie przesłać go do 5 maja 2022 r. na adres: warsztaty_targi@gupkrakow.pl. ✉️
🔹Jednocześnie od godziny 10.00 do 15.00 odbędzie się Hackathon dla uczniów szkół średnich. Jest to etap finałowy konkursu organizowanego przez Fundację Kraków Miastem Startupów dotyczącego innowacyjnego pomysłu na start up. Sześć najlepszych zespołów, które przeszły etap rekrutacyjny, na specjalnych warsztatach z modelowania biznesowego i prezentacji dla inwestorów pod okiem doświadczonych mentorów opracują swój innowacyjny pomysł, który zostanie przedstawiony start up’owym ekspertom. O godzinie 15.30 zostaną ogłoszone wyniki Hackathonu i przyznanie nagród o łącznej wartości 3 tysięcy złotych. Dodatkowo od godziny 10.00 do 14.00 eksperci z doradztwa biznesowego będą udzielać wsparcia początkującym przedsiębiorcom w formie konsultacji biznesowych dla osób planujących otworzyć własną firmę. Eksperci podzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem i dadzą wskazówki dotyczące dalszej drogi rozwoju i finansowania.
Na drugi dzień w programie Targów zaplanowano cykl bezpłatnych warsztatów, podczas których zaproszeni specjaliści podzielą się praktycznymi radami związanymi z prowadzeniem firmy, rozwojem osobistym, a także legalizacją pracy cudzoziemców. Poniżej prezentujemy harmonogram warsztatów:
🔹Panel I – 11.05.2022 r. godz. 10.00 – 11.00, duża sala – warsztaty prowadzone przez eksperta z Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Oferty wsparcia dla przedsiębiorców zatrudniających lub planujących zatrudnienie pracowników”. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej na temat form wsparcia dla przedsiębiorców w formie instrumentów rynku pracy takich jak: prace interwencyjne, bon zatrudnieniowy, refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. oraz pracownika do 30 roku życia. Bezpośrednio po warsztatach zostaną przeprowadzone konsultacje indywidualne.
🔹Panel II – 11.05.2022 r. godz. 10.00 – 11.30, VIP room I – warsztaty prowadzone przez eksperta z Fundacji Kraków Miastem Startupów „Public speaking”. Pierwsza część warsztatu obejmuje aspekty public speakingu. Uczestnicy dowiedzą się jak przygotować swoje wystąpienia na scenie. Zostanie także wyjaśniona zależność w układzie scena-mówca-publiczność. Druga część warsztatu zobrazuje uczestnikom jak prezentować swoje pomysły na biznes przed grupą inwestorów i ekspertów, a także wyjaśni zagadnienia perswazji w kontaktach z potencjalnymi współpracownikami oraz partnerami. Będzie też możliwość, aby uczestnicy wykorzystali zdobytą wiedzę w praktycznych ćwiczeniach.
🔹Panel III – 11.05.2022 r. godz. 10.00 – 11.30, VIP room II – warsztaty prowadzone przez eksperta z Fundacji Kraków Miastem Startupów „Zarządzanie projektami”. Głównym celem wykładu jest przekazanie przyszłym project managerom praktycznych technik i wskazówek dotyczących zarządzania projektami. Uczestnicy wykładu zostaną zaznajomieni z metodami efektywnego planowania przebiegu projektu, kontrolowania jego rezultatów oraz koordynowania pracą zespołu projektowego.
🔹Panel IV – 11.05.2022 r. godz. 12.00 – 13.00, duża sala – warsztaty prowadzone przez specjalistę z Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie: „Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce”. Powyższy warsztat dostarczy uczestnikom kompendium wiedzy w zakresie regulacji prawnych związanych z legalnym zatrudnieniem obcokrajowców w Polsce. Bezpośrednio po warsztatach zostaną przeprowadzone konsultacje indywidualne.
🔹Panel V – 11.05.2022 r. godz. 12.00 – 14.30, VIP room I – warsztaty prowadzone przez eksperta z Fundacji Kraków Miastem Startupów „Pitch Contest”. Warsztat ten jest znaną w środowisku startupowym konwencją pozyskiwania inwestycji przez firmy na wczesnym etapie rozwoju. Podczas Targów Pracy zostanie przeprowadzony ostatni etap konkursu na którym osiem najlepszych startupów zaprezentują pomysły biznesowe w formie krótkiej prezentacji przed grupą zaproszonych inwestorów (Venture Capital, Business Angel). Na koniec zostaną przyznane nagrody o łącznej wartości 5 tysięcy złotych.
🔹Panel VI – 11.05.2022 r. godz. 12.00 – 14.30, VIP room II – warsztaty prowadzone przez eksperta z Fundacji Kraków Miastem Startupów „Digital marketing”. W dzisiejszych czasach marketing „cyfrowy” stanowi nieodzowny element funkcjonowania każdej firmy, a eksperci w tej dziedzinie są niezwykle cenieni przez pracodawców. Celem warsztatów będzie przekazanie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej. Zostaną wyjaśnione najważniejsze pojęcia marketingowe oraz to jaką funkcję pełnią we współczesnej reklamie.
🔹Panel VII – 11.05.2022 r. godz. 13.30 – 14.30, duża sala – warsztaty prowadzone przez specjalistę z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego „Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce”.
W warsztatach prowadzonych przez fundację Kraków Miastem Startupów w dniu 11 maja 2022 r. mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane po wcześniejszym zgłoszeniu udziału. W tym celu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej www.kms.org.pl
Udział w Targach Pracy jest całkowicie bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy❗️😊
Patronat Medialny:
Radio Eska Kraków, Portal Lovekrakow.pl
0 replies on “Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Majówka z pracą””