Gmina Miejska Kraków zaprasza do współpracy!

Dzieci, folia, rysunki

Zachęcamy organizacje pozarządowe do udziału w ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Krakowa, otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Zachęcamy organizacje pozarządowe, działające na rzez rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, do udziału w ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Krakowa, otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Kluby są miejscami spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w szczególności w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. To tutaj można się podzielić swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami, problemami związanymi z posiadaniem i wychowaniem dzieci oraz stworzyć nieformalne grupy wsparcia.

Kluby Rodziców cieszą się bardzo dużą popularnością wśród rodziców, sieć Klubów jest cały czas rozbudowywana i na dzień dzisiejszy na mapie Krakowa funkcjonuje ich już 45, w tym jeden z Klubów skierowany jest do rodziców i dzieci z niepełnosprawnościami do 3 roku życia.

W każdym Klubie dla rodziców przygotowane są bardzo atrakcyjne programy – ciekawe i rozwijające rodzinne warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie oraz rozwijające umiejętności i zainteresowania dzieci i rodziców. Ponadto w Klubach regularnie odbywają się spotkania ze specjalistami – m.in. lekarzami, logopedami, psychologami, pielęgniarkami, położnymi, dietetykami, ratownikiem medycznym, którzy starają się przybliżyć kwestie związane ze zdrowiem, rozwojem oraz wychowaniem dziecka. Jest to szczególnie ważne dla młodych rodziców, którzy nie zawsze potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji i potrzebują wsparcia ekspertów.

Ponadto w razie zgłoszenia takiego zapotrzebowania w Klubach odbywają się spotkania ze specjalistą lub zajęcia/warsztaty uwzględniające potrzeby:

– rodzin cudzoziemców nieposługujących się językiem polskim,

– rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami,

– dzieci w wieku od 3 do 6 lat i ich rodziców.

Harmonogramy zajęć dostępne są na stronie kkr.krakow.pl, w zakładce Kluby Rodziców.

Ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” ma na celu wyłonienie dwóch organizacji pozarządowych, które na zlecenie i przy finansowym wsparciu Gminy Miejskiej Kraków poprowadzą Kluby w terminie od 1.03.2023 r. do 30.04.2024 r.

Oferty można składać do 14 lutego 2023 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji o konkursie w ogłoszeniu konkursowym zamieszczonym w BIP, na portalu ngo.krakow.pl oraz pod nr tel. 12/616-11-61 oraz 12/616-50-32.

0 replies on “Gmina Miejska Kraków zaprasza do współpracy!”