Nabór do Rady Równego Traktowania

Kolorowy wiatrak, białe tło, tekst

Jeśli działasz na rzecz równości oraz praw człowieka oraz zależy Ci na budowaniu miasta otwartego, wrażliwego i zaangażowanego w walkę z dyskryminacją zachęcamy do przesłania zgłoszenia i włączenia się w pracy w Radzie!

Rada ds. Równego Traktowania została powołana po raz pierwszy przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego w 2019 roku, by tworzyć przestrzeń otwartej dyskusji i współpracy na rzecz praw człowieka i równości. W Radzie zasiadają przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, uniwersytetów, instytucji kultury oraz pracownicy i pracowniczki Urzędu Miasta Krakowa. W październiku 2023 roku kończy się II kadencja Rady ds. Równego Traktowania. Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór do Rady ds. Równego Traktowania III kadencji, aby zachować jej ciągłość działania.

Celem działania Rady jest wypracowanie rekomendacji i koncepcji rozwiązań, które posłużą partycypacyjnemu wypracowaniu strategii równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym. Wartości, które przyświecają Radzie to: równość, wolność, solidarność, szacunek, otwartość.

Deklaracje uczestnictwa w Radzie powinny zawierać opis dotychczasowych doświadczeń i zrealizowanych projektów w zakresie praw człowieka oraz opis motywacji ukazujący wizję pracy w Radzie. Można załączyć rekomendacje środowisk, organizacji pozarządowych lub instytucji prowadzących działalność w obszarze praw człowieka i równości. Decyzję o powołaniu nowego składu Rady podejmuje Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 30 lipca 2023 r.

Rada ds. Równego Traktowania w nowym składzie rozpocznie swoje działanie w IV kwartale 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy (którego integralną częścią jest deklaracja bezstronności oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych) prosimy:

  • przesłać w wersji elektronicznej z podpisem poprzez e-PUAP albo
  • przesłać na adres krakowdlarownosci@um.krakow.pl (skan z podpisami) albo
  • dostarczyć do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, III piętro.

Informacje o prowadzonym naborze można uzyskać pod numerem: 12 616 5267.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA [DOCX]

0 replies on “Nabór do Rady Równego Traktowania”