Konkurs dla młodych artystów „Patronki i patroni krakowskich ulic”

Niebieskie tło, tekst

Rada i Zarząd Dzielnicy II Grzegórzki wspólnie z Radą i Zarządem Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Biblioteką Kraków i Młodzieżowym Domem Kultury przy al. 29 Listopada 102 zapraszają na XI edycję konkursu plastycznego „Patronki i patroni krakowskich ulic”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych do 18. roku życia, podopiecznych publicznych placówek wychowania pozaszkolnego oraz instytucji kultury zlokalizowanych na terenie Krakowa. Konkurs trwa od 1 września do 13 października 2023 r. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej lub lapbooka przedstawiającego patrona wybranej ulicy Krakowa.

Prace konkursowe można składać w każdej filii Biblioteki Kraków, w sekretariacie Biblioteki Kraków (pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3) lub przesyłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs odbywa się pod Patronatami Honorowymi: Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Prezesa Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Zmagania  wspiera szereg partnerów: Rady Dzielnic II Grzegórzki, III Prądnik Czerwony, VIII Dębniki, XIII Podgórze, XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, Archiwum Narodowe w Krakowie, Muzeum Krakowa, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Ośrodek Edukacji Obywatelskiej Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana oraz Towarzystwo Prądnickie.

Regulamin konkursu.

0 replies on “Konkurs dla młodych artystów „Patronki i patroni krakowskich ulic””