Weź udział w jesiennych warsztatach z rewitalizacją

Jesienne liście, tekst

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje oraz wszystkich zainteresowanych na cykl jesiennych warsztatów partycypacyjnych, podczas których porozmawiamy, jak mógłby wyglądać i do czego prowadzić proces rewitalizacji dla podobszarów: Kazimierz-Stradom, Grzegórzki-Wesoła i „stara” Nowa Huta. Będzie to podstawą do dalszych działań i prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji.

W październiku 2022 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę wyznaczającą w naszym mieście obszar rewitalizacji, który składa się z trzech podobszarów: Kazimierz-Stradom, Grzegórzki-Wesoła i „stara” Nowa Huta.

W praktyce oznacza to, że właśnie na tych podobszarach będzie prowadzony proces rewitalizacji, który polega przede wszystkim na wspólnych działaniach społeczno-gospodarczych ukierunkowanych na poprawę warunków życia, przebywania i pracy na danym obszarze, ale nie wyklucza także działań inwestycyjnych. Proces ten jest prowadzony przy aktywnym udziale interesariuszy rewitalizacji.

Aby skoordynować i lepiej zarządzać całym procesem rewitalizacji, konieczne jest sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa dla tych trzech podobszarów. Dokument ten powinien być wypracowywany przez szerokie grono interesariuszy rewitalizacji, czyli mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji oraz wszystkich tych, którzy są w jakiś sposób związani z obszarem rewitalizacji i zależy im na poprawie warunków życia na tym obszarze.

Harmonogram warsztatów:

  • Grzegórzki-Wesoła – czwartek, 19 października, godz. 17.00-19.30 w siedzibie Fundacji Małopolskiej Izby Samorządowej przy al. Daszyńskiego 16,
  • Kazimierz-Stradom – wtorek, 24 października, godz. 17.00-19.30 w Sali Muzeum Etnograficznego w Krakowie, pl. Wolnica 1,
  • „stara” Nowa Huta – środa, 25 października, godz. 17.00-19.30 w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 5.

o warsztatach Grzegórzki – Wesoła informacji udziela:

Fundacja “Małopolska Izba Samorządowa”
al. Ignacego Daszyńskiego 16
31-534 Kraków
tel.: 12 200 29 26
fax: 12 200 28 62

Email: biuro@fundacjamis.org.pl

0 replies on “Weź udział w jesiennych warsztatach z rewitalizacją”