Warsztaty wypełniania fiszek projektowych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa – Rewitalizacja w Krakowie

Różowe tło, ludzie, tekst

Dowiedz się jak prawidłowo wypełnić fiszkę projektową, aby Twoje przedsięwzięcie rewitalizacyjne po pozytywnej ocenie mogło zostać wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa.

Gmina Miejska Kraków kontynuuje działania związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa dla trzech podobszarów rewitalizacji:

  • Kazimierz-Stradom,
  • Grzegórzki-Wesoła,
  • oraz „stara” Nowa Huta.

Dokument będzie porządkował proces rewitalizacji, który polega w szczególności na wspólnych działaniach społeczno-gospodarczych ukierunkowanych na poprawę warunków życia, przebywania i pracy na danym obszarze, ale nie wyklucza także działań inwestycyjnych.

W październiku tego roku odbyły „Jesienne warsztaty z rewitalizacją”, podczas których każdy z zebranych mógł zabrać głos w sprawie problemów i potencjałów podobszarów rewitalizacji oraz wskazać wizję ich rozwoju.

W listopadzie 2023 roku odbędzie kolejny etap prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Krakowa. określeniu planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz charakterystyki pozostałych przedsięwzięć, których realizacja może przyczynić się do polepszenia sytuacji podobszarów rewitalizacji. W związku z tym planowany jest otwarty nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych, który zostanie przeprowadzony w listopadzie bieżącego roku. Aby przedstawić zasady naboru oraz możliwość przygotowania i zgłoszenia przedsięwzięć, zaplanowano warsztaty pisania projektów, które odbędą się:

  • 14 listopada 2023 r. – dla podobszaru rewitalizacji „stara” Nowa Huta: ARTzona – Ośrodek Kultury Norwida, os. Górali 4, w godz. 17.00-19.30
  • 15 listopada 2023 r. – dla podobszarów Grzegórzki-Wesoła i Kazimierz-Stradom – Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 ul. Zabłocie 20, w godz. 17.00 – 19.30.
0 replies on “Warsztaty wypełniania fiszek projektowych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa – Rewitalizacja w Krakowie”